Herinrichting Oranjeboulevard: meer groen, minder auto’s

30 oktober 2020
Animatie persoon met fiets in de hand

De komende jaren richten we de weg rondom de binnenstad opnieuw in. Dat gebeurt in gedeelten. Deze week nam het college van gemeente ’s-Hertogenbosch een besluit over het ontwerp voor het gedeelte van de Koningsweg: de Oranjeboulevard. “We willen hiermee de leefbaarheid en veiligheid voor bewoners verbeteren. En meer ruimte geven aan bestemmingsverkeer, fietsers en voetgangers,” vertelt wethouder Ufuk Kâhya.

Betrokkenheid bewoners en belanghebbenden

Het ontwerp bedachten we niet helemaal zelf. In het ontwerp benutten we, naast de kennis van verkeerskundig ontwerpers, ook de ervaring van gebruikers. Op die manier komen we tot een zo passend mogelijk ontwerp voor de weg. Naast een groep van zo’n 40 bewoners dachten ook partijen zoals de Fietsersbond, Arriva, Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad en de hulpdiensten mee.

“Als bewoners zijn we erg blij met het ontwerp voor de Koningsweg. We zien er veel van de wensen van de bewoners in terug. Voor ons is dit een veilig en mooi plan. Ik waardeer het bovendien zeer dat de gemeente de keuze heeft gemaakt om vanaf de planvorming de bewoners erbij te betrekken. Er is geluisterd naar de inbreng van bewoners en het resultaat mag er zijn,” aldus voorzitter Marjan te Riele van bewonersvereniging ’t Zand Zuid en bestuurslid van de wijkraad binnenstad (BLB).

Ontwerp Oranjeboulevard

We werken aan een steeds meer leefbare, groene, veilige en toegankelijke binnenstad. Het ‘Handboek Binnenstadsring’ is leidraad voor de inrichting van deze wegen. Straks geldt dat mensen er maximaal 30 km/u mogen rijden. In de herinrichting komt meer ruimte voor bomen en groen, onder andere in de middenberm. In verband met geluid en trillingen blijft de weg wel van asfalt. Ook komt er een verspringing in de weg die de snelheid van auto’s moet remmen.

Onderzoek verkeersveiligheid

Een onafhankelijk adviesbureau toetste het ontwerp. Het bureau keek naar de bijdrage aan de verkeersveiligheid én of de inrichting voldoet aan een 30 km/u inrichting. Beide zijn wat het bureau betreft in orde.

Vervolg

We verwachten eind 2021 te starten met de uitvoering. Daarvoor wordt het ontwerp technisch verder uitgewerkt. En wordt het werk aanbesteed. 

Meer informatie op www.denbosch.nl/binnenstadsring.