Nieuw beleid coffeeshops

8 oktober 2020
Foto van rook

Het beleid dat we als gemeente kennen voor coffeeshops is 12 jaar oud. Burgemeester Jack Mikkers heeft besloten dit beleid te vernieuwen. De ruimtelijke inpasbaarheid van een (nieuwe) coffeeshop gaat hierin een belangrijke rol spelen. Het gaat dan om een goede bereikbaarheid van een locatie en voldoende parkeergelegenheid. Maar bijvoorbeeld ook om afstand tot gevoelige functies.

Jack Mikkers: “Als burgemeester sta ik voor een omgeving waar iedere inwoner prettig kan wonen en leven. In ’s-Hertogenbosch hebben we vijf coffeeshops. Die mogen er zijn, maar het is wel nodig dat de omgeving geen overlast van de bezoekers heeft. Als overheid willen we meedenken hoe we daar voor kunnen zorgen.”

De burgemeester heeft de coffeeshophouders geïnformeerd over dit besluit. Zij worden bevraagd over het nieuwe ontwerp van het beleid.

Verandering bedrijfsmodel

De coffeeshops zijn sinds het beleid in 2008 is bepaald, meer een ‘afhaalloket’ geworden. Dat is vooral een gevolg van het rookverbod uit 2014. Dat leidde ertoe dat klanten de cannabis meenemen, en niet meer in de shop roken.

Meer verkeer en overlast

Een afhaalloket heeft meer verkeersbewegingen om de coffeeshop heen tot gevolg. We zien dat bezoekers zo dichtbij mogelijk parkeren, en dat dit overlast geeft. Denk dan aan dubbel parkeren, op vergunningplaatsen, in de auto wachtende bezoekers met draaiende motor en (harde) muziek.

De overlast die omwonenden ervaren, proberen de coffeeshops te verminderen. Een lastigheid hierbij is dat de coffeeshops in de gemeente minder goed bereikbaar zijn. Het stratenpatroon er omheen is ook niet ingericht op dit soort afhaalfuncties. En we zien een terugkerende groep bezoekers die de grenzen opzoekt van parkeren en stopt op plaatsen die hier niet voor zijn bedoeld. De Hinthamerstraat is hier een voorbeeld van.

Nieuwe en ‘overgangs’-coffeeshops

Het nieuwe beleid geldt in eerste instantie voor nieuwe vestigingen. Het beleid zal niet direct gelden voor de coffeeshops die er nu zijn. Zij vallen onder overgangsrecht. Of dit beleid ook gaat gelden voor deze coffeeshops, is een vraag die de komende tijd beantwoord moet worden. De wens van de gemeenteraad is dat er minimaal vier coffeeshops in de gemeente zijn.