’s-Hertogenbosch 2035 “Stad van Ontmoeting”

9 oktober 2020
Foto van een grasveld en mensen tijdens de Bossche Zomer

’s-Hertogenbosch is de stad van ontmoeting. Dat zagen we eens te meer tijdens de Bossche Zomer. Een periode waarin duidelijk werd dat ontmoeting, dat onderdeel is van ons DNA, niet wordt geraakt door het coronavirus. Op die basis en met die kracht willen we verder bouwen aan de toekomst. Want het ’s-Hertogenbosch van na corona vraagt ook onze aandacht. Juist nu, terwijl we volop in de crisis zijn. Om met elkaar richting te bepalen. En daarmee de stappen te zetten om sterker uit de crisis te komen en te werken aan een toekomstbestendig ‘s-Hertogenbosch. 

's-Hertogenbosch Centraal

We zijn al langer bezig met een toekomstperspectief. Onder meer via het toekomsttraject ’s-Hertogenbosch Centraal. In de eerste fase hebben we gedachten, wensen en zorgen van zo’n 1.000 inwoners verzameld. Ook kwam er inbreng van anderen. Zoals de toekomstvisie van VNO-NCW en de inbreng van Avans studenten. Door het coronavirus kon deze opbrengst niet in gesprekken en bijeenkomsten inhoudelijk verdiept worden, zoals eerder gepland. 

4 ontwikkelrichtingen

Met de basis die er nu al ligt, geven we richting. Wij denken aan een Prettig en zorgzaam ‘s-Hertogenbosch, Toonaangevende datastad, Cultuurstad van het Zuiden en Innovatieve stad in voeding en gezondheid. 

Het college wil deze richtingen samen met ’s-Hertogenbosch verder uit diepen. Want samen zijn wij Den Bosch. Doel ervan? Zo te komen tot een agenda voor de toekomst die in ’s-Hertogenbosch gedragen wordt. Een agenda waarmee we ook de waardevolle ontmoetingen tijdens ’s-Hertogenbosch Centraal op een gepaste manier kunnen afronden. Zij het op een andere manier dan we in het begin wilden. 

Letterlijk en figuurlijk ruimte

We zoeken naar de mogelijkheden om het denken over de toekomst met ‘s-Hertogenbosch niet stil te laten vallen. Hiervoor is letterlijk en figuurlijk ruimte nodig. Om het bekende los te laten. Om grensverleggend te kunnen denken. Burgemeester Jack Mikkers: “Als college geven we met ons toekomstperspectief de voorzet en een paar richtingen. Waarna we hopen dat ‘s-Hertogenbosch er mee aan de slag gaat. Een aanpak die bij de Bossche Zomer zo succesvol is gebleken”.