Schone en slimme bevoorrading binnenstad

13 oktober 2020
Foto van een fietskoerier bij het Stadskantoor

We werken aan een bereikbare stad waar het prettig leven, wonen en werken is. Ook gaan we voor een gemeente waarin alle vervoer slim, schoon en veilig is. Daarbij speelt de bevoorrading van onze binnenstad een belangrijke rol. Aan de ene kant is bevoorrading essentieel voor het (economisch) functioneren van de binnenstad: winkels en horeca hebben nu eenmaal hun spullen nodig. Aan de andere kant leidt bevoorrading tot uitdagingen wat betreft wonen, leven en bezoeken in de schaarse ruimte van onze binnenstad. We zijn volop bezig om de bevoorrading in de binnenstad schoon en slim te krijgen. En dat doen we samen met partners.

Wat doen we zelf?

Op dit moment bekijken we hoe het huidige bevoorradingssysteem in de binnenstad is geregeld en waar verbeteringen mogelijk zijn. Dit doen we om te zorgen dat in 2025 al onze bevoorrading in de binnenstad op een schone manier gebeurt. Dit hebben we vastgelegd in het actieplan Duurzame Mobiliteit.

We overleggen hiervoor met vertegenwoordigers van lokale ondernemers, bewoners, vervoerders/verladers en landelijke belangenorganisaties. In een zogeheten lokale Green Deal leggen we onze gezamenlijke afspraken vast voor een schonere en slimmere bevoorrading van de binnenstad. De ambitie is om het komende half jaar deze lokale Green Deal te laten ondertekenen door alle partijen.

Mooie voorbeelden

Het is goed te zien dat partijen zelf ook gedreven zijn om schoner en slimmer te gaan bevoorraden. We faciliteren deze initiatieven graag. En hopen dat deze voorbeelden anderen ook inspireren. Een aantal (aanstaande) initiatieven in ’s-Hertogenbosch:

  • Sligro gaat met een elektrisch ‘treintje’ de bevoorrading van horeca testen. Ter vervanging van de (grote) dieselvrachtwagens. Deze (wereldwijde) primeur gaat in november dit jaar de weg op.
  • Heineken gaat in het najaar 2021 met een compacte trekker-oplegger (kleiner en lichter dan huidige vrachtwagen) het tankbier leveren. Daarna (in 2021) gaan ze testen of de trekker elektrisch aangedreven kan gaan worden.
  • PostNL: gaat starten met de uitrol om in 2025 de post- en pakketlevering zero-emissie te krijgen. Stapsgewijs met steeds meer inzet van (elektrische) vrachtfietsen, lichte elektrische vracht voertuigen en elektrische bestelauto’s.
  • De Graaf Logistics (DGL) werkt samen met Shortcut Fietskoeriers: kleinere leveringen van DGL worden uitgevoerd door fietskoeriers in plaats van een vrachtwagen. Vrachtwagens leveren op een hub buiten de stad en het laatste stuk gaat per fiets.
  • Binnen het Convenant Korte Putstaat werken ondernemers, inwoners en de gemeente samen aan het minimaliseren van overlast als gevolg van bevoorrading.