Verkeersdruk verschuift bij afsluiten Hinthamerstraat

8 oktober 2020
Foto van de Hinthamerstraat

Sinds 15 juli is de Hinthamerstraat ’s avonds en ’s nachts afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. We hebben hier positieve en negatieve reacties van bewoners en ondernemers uit de Hinthamerstraat en omgeving op gehad. Uit onze tussenevaluatie blijkt dat tijdens de afsluiting het minder druk is in de Hinthamerstraat en directe omgeving. Maar ook dat de verkeersdruk is verschoven. We zien dat we met verkeersmaatregelen niet het totale probleem kunnen oplossen. Vanaf 15 oktober is de Hinthamerstraat ’s avonds en ’s nachts weer open. Op korte termijn nemen we een verkeersbesluit waarmee we de Mgr. Prinsenstraat afsluiten.

Positief effect

We zien een positief effect op de Hinthamerstraat en aanliggende straten, zoals de Bethaniestraat. Daar is een afname van ca 80% van het autoverkeer tijdens de avonduren. Het is dan een rustige straat waar fietsers en voetgangers de ruimte hebben en nauwelijks overlast wordt ervaren van hardrijders. Ook in de Mgr. Prinsenstraat en Bethaniestraat is een forse afname van verkeer zichtbaar. Hier zijn de veiligheid en leefbaarheid sterk verbeterd. Dat willen we graag behouden. Daarom sluiten we de Mgr. Prinsenstraat af. Daarmee voorkomen we dat automobilisten door de Bethaniestraat en Mgr. Prinsenstraat naar de Hinthamerstraat (en andersom) rijden.

Waterbedeffect

Tegelijkertijd zien we dat het autoverkeer nu via andere straten zo dicht mogelijk bij de Hinthamerstraat probeert te komen. Het gaat dan vooral om bezoekers van de coffeeshops. Er is sprake van een waterbedeffect naar (vooral) de Papenhulst, Sint Josephstraat en de Zuid Willemsvaart (ter hoogte van (vooral)) de Schilderstraat.

We verwijzen bezoekers aan de Hinthamerstraat naar de parkeergarages. Maar er is een terugkerende groep bezoekers die de grenzen opzoekt van parkeren en stoppen op plaatsen die hier niet voor zijn bedoeld. Dit leidt tot overlast bij de direct omwonenden.

Definitieve evaluatie

De proef loopt nog tot 15 oktober. Na 15 oktober zetten we een enquête uit onder de bewoners en ondernemers van het gebied. De resultaten van die enquête gebruiken voor een definitieve evaluatie. Ook de ervaringen van de handhavers en objectieve tellingen zijn daar onderdeel van. Ook willen we op korte termijn kleinschalige maatregelen nemen om de veiligheid en leefbaarheid te borgen. Hierover communiceren we met directe bewoners. Daarnaast bekijken we welke maatregelen geschikt zijn voor de middellange en langere termijn. Het gaat dan niet alleen over verkeersmaatregelen. We zetten ook in op herziening van het gemeentelijke coffeeshopbeleid.