Aanpak fietsoversteken Zevenhontseweg

16 november 2020
Foto van de verkeerssituatie Rompertsebaan

We vinden het als gemeente belangrijk dat iedereen comfortabel, schoon en ook veilig van A naar B kan reizen. Daar spannen we ons voor in. We richten wegen zo in dat er zo weinig mogelijk kans is op ongevallen. En geven hierbij ruim baan aan de fietsers. Helaas komen er nog ongevallen voor. We vinden dat ieder ongeluk er één te veel is. Daarom blijven we continu scherp op het verbeteren van de verkeersveiligheid. 

Fietsoversteken Zevenhontseweg

De Zevenhontseweg ligt tussen de Bruistensingel en de Rompertsebaan. Deze twee wegen zijn onderdeel van een belangrijke hoofdfietsroute richting het centrum van ’s-Hertogenbosch. Fietsers hebben voorrang op deze twee oversteken. Helaas gebeuren hier ongevallen waar fietsers bij betrokken zijn. Er zijn mogelijkheden in de openbare ruimte om de oversteken aan te passen en zo de veiligheid voor fietsers te vergroten. 

Wat gaan we doen?

Om de veiligheid voor fietsers te vergroten gaan we de twee kruispunten aanpassen. 

  • De fietsoversteken leggen we verhoogd aan (op een plateau) zodat ze beter opvallen.
  • We versmallen de rijbaan van de Zevenhontseweg ter hoogte van het plateau, zodat het snelheid remmend werkt op het afslaande autoverkeer.
  • We vergroenen de tussenbermen (gras in plaats van zwart/witte stenen).

Planning

Vandaag, 16 november 2020 beginnen we met het aanpassen van de kruisingen. Het werk verdelen we in 2 fases, zodat de kruispunten niet tegelijkertijd afgesloten zijn. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Brabant.