Ammoniaklek gestopt

8 november 2020
Ammoniak waarschuwing

Bij een bedrijf aan de Veemarktkade is rond 02.00 uur vannacht (8 november) een ammoniaklek geconstateerd. De brandweer Brabant-Noord heeft het lek inmiddels gestopt (3.30 uur).

De brandweer heeft eerder vannacht een NL-alert gestuurd. Met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Dat is nu niet meer nodig.

Het ammoniaklek werd geconstateerd na klachten van inwoners in de Zandzuigerstraat over prikkelende ogen. In de directe omgeving van de Zandzuigerstraat was flinke overlast. Daarom was het advies ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn geen woningen ontruimd.

Op verdere afstand was alleen sprake van geuroverlast. De brandweer Brabant-Noord heeft verschillende metingen verricht. O.a. aan noodzijde van de Ertveldplas, ter hoogte van de daar gelegen woonboten en op industrieterrein de Rietvelden. De ammoniak was daar goed te ruiken, maar was niet gevaarlijk.