Controle illegale bewoning

26 november 2020
Een kamer met daarin een matras en andere spullen

Samen met politie hebben we 25 november dertien woningen en bedrijven gecontroleerd. Dat deden we omdat we signalen van onder andere (geluids)overlast en bewoning kregen. Dit terwijl uit onze administratie bleek dat de panden onbewoond zouden zijn. Dat mag niet, en tegelijk geeft dat ons zorgen omdat er sprake kan zijn van criminele activiteiten en slechte omstandigheden van mensen.

Burgemeester Jack Mikkers: “Onveiligheid, uitbuiting en overlast pakken we aan. Want veiligheid en leefbaarheid is een groot goed. Voor iedereen in ’s-Hertogenbosch, voor onze inwoners en gasten zoals arbeidsmigranten.”

Hennep, prostitutie en vervuild 

In de woningen samen waren teveel mensen. Het waren er dertig en die komen vooral uit Oost- en Midden-Europa. Deze mensen waren niet ingeschreven in de Basis Registratie Personen. We gaan deze situatie en de mogelijke rol van werkgevers, uitzendbureaus en verhuurders onderzoeken. 

De woonomstandigheden waren slecht. Zo sliepen zes mensen op matrassen ondersteund door pallets. Een ander pand was zo vervuild dat daar gespecialiseerde schoonmaak voor nodig is. Verder werd in een pand illegaal stroom en gas afgenomen. Dit is inmiddels hersteld door de netwerkbeheerder. 

We constateerden ook dat vanuit een woning prostitutie werd aangeboden. Prostitutie mag alleen wanneer daar een vergunning voor is gegeven, en op bepaalde plekken in een gemeente. De bewoner en eigenaar van het pand krijgen een last onder dwangsom. Want dit werk vanuit de woning mag niet. 

In een andere woning vonden we een hennepkwekerij. De bewoners zijn door de politie aangehouden die verder onderzoek doet.

Uitbuiting en ondermijning

De veiligheid van huisvesting voor arbeidsmigranten is een punt van aandacht. Er is ook een tekort aan woonruimte voor deze mensen. Er zijn verhuurders, uitzendbureaus en werkgevers die hun werknemers niet goed behandelen en zelfs uitbuiten. Teveel mensen moeten bij elkaar wonen, in vaak vieze omstandigheden en er teveel geld voor betalen. Ook dit is een vorm van ondermijnende criminaliteit.