Extra aandacht voor jeugdwerkloosheid

20 november 2020
Foto van jongeren

Op 19 november ondertekenden 17 gemeenten in Noordoost Brabant met onderwijs en UWV een regionale Jongerenaanpak onderwijs-arbeidsmarkt. Het halen van een startkwalificatie is wezenlijk belangrijk voor de kansen op werk. Samen maken we ons er hard voor nog meer jongeren deze kwalificatie te laten halen. Of als dat niet lukt, te helpen bij het overstappen naar de arbeidsmarkt.

Juist jongeren zijn vaak erg gemotiveerd hun talenten verder te ontwikkelen. Helaas krijgen ze daartoe niet altijd de kans. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie en werkgelegenheid in Noordoost Brabant. We verwachten een flinke toename van de (jeugd)werkloosheid. Vooral jongeren verliezen vaker hun baan. Of vinden minder makkelijk werk als ze van school af komen. Zonder startkwalificatie, een diploma op MBO niveau 2, HAVO of VWO, is dit nog moeilijker.

Wat gaan we doen

De samenwerking richt zich vooral op jongeren tot 27 jaar, die geen werk en geen startkwalificatie hebben. Alle partijen gaan actief ondersteuning aanbieden. Ook kijken de partners waar bij deze jongeren behoefte aan is in hun vervolg stap naar een opleiding of naar werk. Het is belangrijk dat deze overgang soepel kan gaan. Hier komen bijvoorbeeld ook nieuwe vormen van praktijkleren uit waarbij het vak niet op school maar op de werkvloer geleerd wordt.

Praktijkvoorbeelden

Een student geeft aan wat ondersteuning voor hem betekent: “Zonder de doorstroomcoach zat ik nu thuis zonder opleiding.” Hij vertelt over de MBO-opleiding die niet doorging omdat er niet genoeg aanmeldingen waren. De volgende waar hij zich wilde aanmelden was al vol. Een doorstroomcoach hielp hem uit te zoeken welke andere opleidingen bij hem pasten. Hierdoor is hij in september toch aan een leuke nieuwe opleiding begonnen.