Internationale Dag voor de Rechten van het Kind

20 november 2020
Foto van wethouder Ufuk Kayha achter een spandoek

Fotograaf: Nick van Korven

Vandaag is de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. In ’s-Hertogenbosch zetten we ons het hele jaar in om al onze kinderen en jongeren gelijke kansen te geven. We willen dat ze trots zijn op wie ze zijn en wat ze kunnen. Juist in deze lastige tijd werken we samen aan talentontwikkeling voor alle kinderen en jongeren in deze stad. Deze week praten we op verschillende plekken met jongeren en professionals over dit thema.

Global goals

De studentenraad van het Koning Willem 1 College ging deze week in het Talent Atelier met wethouder Ufuk Kâhya in gesprek over de Global Goals. Dit zijn doelen om van de wereld een betere plek te maken. Zoals bijvoorbeeld zorgen voor beter onderwijs, minder ongelijkheid en zorgen voor het klimaat. De studenten van het KW1C doen dit al op veel mooie manieren. Zo ontwierp een groepje studenten een ICT-bus waarmee in Rwanda  ICT-les aan jongeren kan worden gegeven.

Wethouder Kâhya had een tijdscapsule meegenomen waarin iedereen zijn idee over de wereld van 2030 mocht stoppen. Hoe ziet de ideale wereld er dan uit en welke rol kan jij daar in spelen?

Rechten van het kind

In ’s-Hertogenbosch maken we ons sterk voor talentontwikkeling. Dat betekent dat alle kinderen het recht hebben om te leren en te ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden.

Talentontwikkeling is alles wat kinderen en jongeren helpt in hun groei naar volwassen zijn: op school, de kinderopvang, op de sportclub, de muziekschool, in het jongerencentrum en in hun eigen buurt of wijk. We helpen ze om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit gebeurt niet alleen in de opvang en op school maar ook in het jongerenwerk, thuis en in de vrije tijd. We waarderen alle talenten en bevorderen gelijke kansen.

Fotograaf: Nick van Korven