Meld fraude in de zorg

2 november 2020
Foto van bankbiljetten waar een stethoscoop op ligt.

Zorg en ondersteuning kosten de gemeente veel geld. We willen dan ook dat de voorzieningen terecht komen bij inwoners die dat het hardst nodig hebben. Helaas zien we dat er ook op een oneerlijke manier voordeel gehaald wordt uit de voorzieningen. Door mensen die zorg vragen, zorgverleners of budgethouders. Bijvoorbeeld wanneer zorg niet wordt geleverd, maar wél in rekening gebracht. .

Wethouder Van Olden: “We willen dat elke euro die de gemeente uitgeeft op de goede plaats terecht komt. Daarom willen we fouten en fraude tegengaan. Zo zorgen we er samen voor dat we vertrouwen houden in de aanbieders van zorg. En voorkomen we dat iemand misbruik maakt van voorzieningen. Daarom kan fraude of een vermoeden van fraude vanaf nu online bij ons worden gemeld.”

Hebt u een vermoeden van fraude?

Kent u iemand die fraudeert? Of hebt u een vermoeden? Meld dat dan online. U hoeft geen persoonlijke gegevens achter te laten, maar dat mag wel. In dat geval kunnen we u bellen als we nog vragen hebben. In het formulier beschrijft u zo goed mogelijk om welke persoon of zorgverlener het gaat. En om welke zorg. Uw tip kan leiden tot een onderzoek naar de persoon of zorgaanbieder. We respecteren iedereens privacy. Dat is de reden waarom we u na de melding niet informeren over het eventuele onderzoek.

Voorbeelden van fraude

  • Zorg die een aanbieder in rekening brengt, maar die zorg niet levert. (spookzorg). Of het nu gaat om hulp bij het huishouden, begeleiding thuis, verplaatsmiddelen of andere zorg.
  • Inwoners duperen door onterecht een eigen bijdrage voor bepaalde diensten te vragen. Of een  vergoeding voor de verwijzing.
  • Zorg leveren en in rekening brengen waarvoor geen medische noodzaak is. Of het niet leveren van noodzakelijke zorg.
  • Het persoonsgebonden budget (pgb) besteden aan iets anders dan het inkopen van zorg.