Pilot tijdelijke uitbreiding communicatiemiddelen

19 november 2020
Foto van het Stadhuis

In deze tijd vragen we inwoners zoveel mogelijk thuis te blijven en thuis te werken, waarbij we merken dat de behoefte aan verbinding steeds groter wordt. Het college wil aan die verbinding bijdragen. We zien al langere tijd een verschuiving in de samenleving naar veel meer online activiteiten, en dat heeft in deze coronatijd een extra vlucht genomen. 

Wij willen onze communicatiemiddelen in deze beweging mee ontwikkelen. Daarom starten we met een pilot ‘interne studio’. Dit komt naast de bestaande communicatiemiddelen, want we blijven investeren op middelen die we in kunnen zetten om de minder digitaal-vaardige inwoner te bereiken. We willen dit nieuwe communicatiemiddel inzetten voor verbinding met inwoners om te zien of dit voor langere tijd toevoegde waarde heeft.  

Start

De pilot duurt 2 maanden en op 4 werkdagen verzorgen we iedere week voor ’s-Hertogenbosch onderwerpen in beeld. We starten 25 november, en de pilot eindigt 31 januari. Tijdens de kerstvakantie zijn er geen programma’s.

Studio

Met de studio willen we bijdragen aan meer verbinding. Dat doen we via verschillende programma’s. Al met al is het de bedoeling hiermee interactie te stimuleren, en dat te doen op thema’s die in ’s-Hertogenbosch leven. Zowel in de samenleving als bij het college. 

We denken dan aan zorginstellingen, ondernemers (waaronder horeca), sportverenigingen, jongeren, culturele organisaties en –makers, evenementen en aanbieders van dagbesteding. We willen de studio vooral gebruiken voor gesprek of debat, presentatie, projecten en participatie. 

Voor de pilot beginnen we met de volgende typen programma’s: 

  • ‘Samen zijn wij ’s-Hertogenbosch’, een live interactief praat- en debatprogramma op woensdag. 
  • ‘Aandacht voor Elkaar’, een programma waarin Bosschenaren hun talent tonen op het gebied van sport, muziek, zang, toneel, kennis of vakgebied. 
  • ‘Ken je Buurt’, hierin staat wekelijks een buurt centraal. Onder leiding van de wijkmanager worden onderwerpen belicht van een buurt of een dorp: de stand van zaken, de toekomst, problematieken, kansen, talenten, ontwikkelingen.
  • ‘Bij de Bossche tijd’, een presentatieprogramma van 30 minuten waarin ingezoomd wordt op één onderwerp of project.  

Evaluatie 

Na de pilotperiode evalueren we of we dit communicatiemiddel langer willen inzetten. Dat hangt van een aantal factoren af. Onder andere of het een goed bereik kent en of we slimme samenwerkingen kunnen aangaan.