Prettig samenwonen: controle Gestelse Buurt helpt

13 november 2020
Foto van een agente bij een auto op straat

Iedereen wil graag prettig wonen. Veiligheid is daarvoor een belangrijke voorwaarde. In de Gestelse Buurt werken we daarvoor samen. Dat doen we volgens het plan ‘De Gestelse buurt werkt!’. Gemeente, politie, woningcorporatie BrabantWonen en welzijnsorganisatie Farent werken samen met bewoners.

12 November hield de gemeente samen met de politie en BrabantWonen verschillende controles. We gaven bewoners ook anti-inbraak advies om hun woningen nog veiliger te maken.

Burgemeester Jack Mikkers: “Veiligheid en leefbaarheid is een groot goed voor iedereen in gastvrij ’s-Hertogenbosch. Misdaad en overlast, dat willen we niet. Ik ben blij met de betrokkenheid van de bewoners uit de Gestelse Buurt. Samen zorgen we voor een omgeving waar het prettig samenwonen is. Om dat doel te halen, is soms extra inzet nodig van de overheid.”

Verkeer

Er zijn op verschillende plekken verkeerscontroles gehouden. Dat was aan de Guido Gezellelaan, Hildebrandstraat, Brabantlaan en Gestelseweg. In de Guido Gazellelaan en Hildebrandstraat waren er geen snelheidsovertredingen. In totaal zijn 23 bekeuringen gegeven. Drie waren voor het rijden zonder rijbewijs en twee voor het niet dragen van de veiligheidsgordel. De andere waren voor te hard rijden.

Veilige woningen

We controleerden ook een aantal woningen. In een aantal woonden mensen onder slechte omstandigheden. Deze gebouwen waren ook brandonveilig. Tegen illegale bewoning en brandonveiligheid volgen maatregelen naar de eigenaar.

Op één van de adressen woonden meer mensen dan mag volgens het huurcontract met BrabantWonen. Één van de bewoners bleek na controle illegaal in Nederland te zijn. Deze persoon is aangehouden en overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.

Preventie en advies

Naast het bezoek aan de woningen is veel aandacht besteed aan het voorkomen van inbraak. Politie en stadstoezicht hebben inwoners advies gegeven over kwetsbare punten, en hoe ze dat kunnen verbeteren.

Meedenken of –doen?

We werken samen met aan een schone, veilige en leefbare Gestelse buurt. Een omgeving waar iedereen fijn woont en met buurtgenoten samenleeft. Wilt u meedenken en meewerken op het gebied van groen, openbare ruimte, veiligheid, armoede en wonen? Dan horen we dat graag! Kijk op de pagina Gestelse buurt of stuur een e-mail via het digitale contactformulier.