Aanvullende maatregelen ‘s-Hertogenbosch

22 december 2020
Luchtfoto van 's-Hertogenbosch

We hebben sinds vorige week te maken met een nog zwaarder pakket aan coronamaatregelen. De nieuwe lockdown waarin de bewegingsvrijheid van iedereen (nog) verder is beperkt, is een feit. Tegelijk is er een absolute noodzaak voor deze maatregelen. Het is hard nodig om de verdere verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen.

Het college blijft kijken wat nodig is om deze moeilijke tijd door te komen: “Ons pakket aan maatregelen voor inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen houden we overeind en vullen we aan zolang dit nodig is. En we herijken dat regelmatig zodat het goed aansluit bij de behoefte. We beseffen ons heel goed dat er veel van het uithoudingsvermogen wordt gevraagd, maar alleen samen houden we het vol.” De aanvullende maatregelen nu richten zich onder meer op jongeren, de horeca en de komende feestdagen.

Extra aandacht voor jongeren

De coronacrisis heeft een flinke impact op jongeren. Daarom blijven we continu in gesprek met de scholen en maatschappelijke partners. Zo ontwikkelen we samen met scholen programma’s om alle kinderen gelijke kansen te bieden en daarmee (leer)achterstanden te voorkomen of bij te werken. En ook om puur aandacht te hebben voor het welzijn van leerlingen. Ze spannen zich ook in om praktijklessen en stages zo goed mogelijk door te laten gaan.

Doel van de samenwerking is verder om direct in gesprek te gaan met leerlingen (en ouders) die buiten beeld (dreigen te) raken of onvoldoende mee kunnen met het thuisonderwijs. Er is ook weer noodopvang geregeld voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen. Ook het mbo kent noodopvang voor kwetsbare studenten.

Jongerenwerk

Het jongerenwerk zet de komende tijd extra in op online activiteiten en individuele gesprekken. Er zijn activiteiten in de Kerstvakantie en de weken daarna. Activiteiten zijn gericht op het voorkomen en aanpakken van eenzaamheid en het bevorderen van kansengelijkheid (bijvoorbeeld via huiswerkbegeleiding). Aangevuld met mogelijkheden voor ontspanning en talentontwikkeling. Ook blijven buitensportactiviteiten voor jongeren onder de 18 jaar en ambulant jongerenwerk mogelijk. Voor kwetsbare jongeren organiseert het jongerenwerk kleinschalige besloten activiteiten.

In het nieuwe jaar openen de GGD, PowerUp073 en Humanitas een inlooppunt voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Met name om een luisterend oor te bieden. Verder is er deze Bossche Winter nog een aantal leuke activiteiten zoals Radio Glas (een radio- en YouTube-station voor en door jongeren) en Hunted Den Bosch (een gps gestuurd spel in de wijk).

Vouchers voor mantelzorgers

We hebben in de afgelopen periode ook gezien hoe belangrijk de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers is. Onmisbare voorzieningen en vormen van ondersteuning voor kwetsbare inwoners zijn hierdoor beschikbaar gebleven. Om juist mantelzorgers in deze tijden een hart onder de riem te steken, hebben wij vouchers beschikbaar gesteld voor een aankoop in het online warenhuis Den Bosch. Daarop bieden lokale ondernemers hun producten aan.

Bedrijven helpen bedrijven

De economische situatie voor de horecaondernemers wordt met de dag nijpender. We zijn hierover in gesprek met de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), evenals met individuele ondernemers. We zien dat een groep horecaondernemers buiten de bestaande regelingen dreigt te vallen. In samenwerking met de KHN activeren we bedrijven in onze gemeente om de groep pas gestarte horecaondernemers te helpen met financieel advies en juridische expertise. Een aantal bedrijven heeft al hun medewerking toegezegd. Deze lijst kan nog worden aangevuld. De vrijwillige hulp van ondernemers aan ondernemers start in januari.

De horeca willen we verder helpen door in en rondom de komende zomermaanden weer meer ruimte te bieden voor terrassen. Verder wordt er over de afgelopen maanden geen belasting geheven op de terrassen. En blijven we stimuleren om aankopen vooral lokaal en online te doen. Onder meer via de Bossche Winter.

Huurkorting

Huurders van gemeentelijke panden kunnen in aanmerking komen voor een huurkorting. Het gaat om huurders die geen subsidie van de gemeente krijgen en problemen hebben met de betaling. Het gaat om ruim 20 huurders. Deze maatregel geldt voor 2020 en zo nodig voor 2021. Daarmee verlichten we de vaste lasten voor huurders. Ook wordt gekeken naar oplopende betalingsachterstanden bij buitensportverenigingen.

Stand van zaken

Het college heeft de raad in een brief geïnformeerd over een actueel overzicht maatregelen pakket corona en een financieel coronarapport (pdf). Ook is een overzicht gegeven van alle genomen maatregelen (pdf).