Extra onderzoek bomen op de Parade

23 december 2020
Kastanjebomen op de Parade

De kastanjebomen op de Parade zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. De levensverwachting van de bomen is hierdoor laag. We inspecteren de bomen daarom vanwege veiligheidsaspecten al regelmatig. Begin deze maand is er toch een boom omgevallen. Daarna is meteen extra onderzoek gedaan naar de toestand van de andere bomen. Bij een paar bomen is ook het wortelstelsel aangetast. De conclusie is dat het direct kappen van de bomen vanwege de veiligheid niet nodig is. Wel is het nodig om inzicht te krijgen in de ernst van de wortelrot. Begin januari doen we daarom uitgebreider onderzoek.

Onderzoek bomen

De onderzoeken en trekproeven waren tot nu toe gericht op de gevolgen van de bloedingsziekte. De aantasting van het wortelstelsel is pas uit het laatste onderzoek naar voren gekomen. Vanaf 4 januari onderzoeken we alle bomen op de Parade opnieuw. We keuren alle bomen door uitgebreide trekproeven uit te voeren. Op die manier kunnen we de stevigheid van het wortelstelsel goed meten. Afgekeurde bomen worden meteen gekapt. De onderzoeken duren ongeveer 2 weken. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek nemen we vervolgstappen.