Herinrichting Sportlaan afgerond

17 december 2020
Foto van Sportlaan met verkeersbord

Vandaag is het zover. De aannemer rondt vlak voor kerst de laatste werkzaamheden af in de Sportlaan. Fietsers, voetgangers en auto’s kunnen inmiddels gebruik maken van de nieuwe straat. Op 28 september dit jaar zijn we gestart met het opnieuw inrichten van de openbare ruimte. Het gaat om het deel tussen de Parkweg en de Martinus Nijhofflaan. Wethouder Kâhya: “Met de herinrichting is de verkeersituatie verbeterd en is de straat weer een stukje leefbaarder, veiliger en groener.”

30-kilometerzone

De bestrating is vernieuwd, de rijbaan en het trottoir liggen er weer netjes bij. Maar niet alleen het nieuwe jasje zorgt voor een prettige leefomgeving. We bekeken ook hoe we de verkeersveiligheid konden verbeteren. De rijbaan is versmald en we hebben twee verkeersdrempels aangelegd. Hiermee remmen we de snelheid van het verkeer af. Parkeren gebeurt voortaan in parkeervakken in plaats van op de straat. Daarmee zorgen we ervoor dat bezoekers en bewoners veiliger kunnen parkeren en uitstappen. Ook zijn de verhoogde zijstraten verlaagd. Dit maakt het kruispunt gelijkwaardig. Het verkeer van rechts heeft dan voorrang.

Klimaatbestendige straat

Met elke herinrichting bekijken we hoe de straat kan bijdragen aan een beter, gezonder klimaat en ons voorbereidt op de klimaatverandering. In het geval van de Sportlaan was het regenwater nog niet gescheiden van het rioolwater. We hebben daarom een extra riool aangelegd. Zo ontlasten we de rioolstelsels en de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Ook is het groen in de straat verbeterd en qua oppervlakte vergroot. Stenen maakten plaats voor groen. Ongeveer 28 bomen zijn verwijderd omdat ze in slechte conditie waren. Daarvoor in de plaats  planten we in januari volgend jaar 38 nieuwe bomen terug. Niet allemaal dezelfde bomen, maar juist een variatie. Dit vergroot de biodiversiteit in het gebied. Dat is goed voor mens en natuur. We planten onder andere de zoete kers, iep, zwarte tupeloboom, witte eik, gewone beuk en de drietandesdoorn.