Opwekken van zon ingepast in landschap

17 december 2020
Zonnepaneel

We zijn op weg naar een duurzaam ’s-Hertogenbosch. Net als in andere gemeenten, is een van onze doelen in 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Dat gaan we doen door in te zetten op energiebesparing. Tegelijk willen we meer energie gaan opwekken, en dat willen we op verschillende manieren mogelijk maken. Eén daarvan is door het opwekken van zon op dak en op grond in de gemeente. 

Om daar een stap verder in te zetten, gaan we nu aan de slag met (max.) 100 hectare zonneveld-projecten. We  kijken hierbij hoe die passen in het landschap. We hebben al in zicht waar in ’s-Hertogenbosch zonnevelden mogen komen. Dat is vastgelegd in de Visie Energielandschap, die in juli door de gemeenteraad is vastgesteld. 

Bedrijven en inwoners kunnen een plan indienen. Dat moet een haalbaar en uitvoerbaar voorstel zijn, en om daarin te helpen, hebben we een selectieleidraad gemaakt. Daarin is uitgelegd waar de plannen inhoudelijk aan moeten voldoen en de wijze waarop die ingeleverd kunnen worden. 

Lokaal profijt en ruimtelijke kwaliteit

Om het open landschap in onze gemeente te behouden, kan de zon-opwek alleen in bepaalde landschapstypen. Bijvoorbeeld zo veel mogelijk in aansluiting op snelwegen, spoorwegen en in bebouwd gebied. Hierbij gelden nog wat meer voorwaarden, zoals het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Denk dan aan natuurontwikkeling.

Waar we ook op willen sturen, zijn de lusten en de lasten. In het voorstel moet daarom ook aangegeven zijn hoe aan de 50% lokaal eigendom invulling gegeven wordt. Dat betekent dat de plannen moeten laten zien hoe lokale lusten kunnen worden gerealiseerd met het voorstel. Bijvoorbeeld in de vorm van mede-eigendom en/of een omgevingsfonds. 

De 100 ha zonnevelden gaan niet over de ontwikkeling Duurzame Polder. Hiervoor loopt een apart traject voor gebiedsontwikkeling waar wind-en zonne-energie een plek krijgen.

Kom met je plan, uiterlijk 12 maart 2021

Vanaf 18 december 2020 is er 12 weken de tijd om met een voorstel te komen. Je hebt tot 12 maart 2021 de tijd, dan moeten alle voorstellen binnen zijn. De selectieleidraad is te vinden op de pagina Energielandschap. Daarin staat ook meer informatie en waar en wanneer je terecht kan met vragen.