Rijksbijdragen cultuur 578.000 euro

3 december 2020
illustratieve foto van breakdancende mensen

Ook onze culturele sector wordt hard getroffen door de coronacrisis. Veel organisaties en makers worden in hun bestaan bedreigd. Een deel van de culturele organisaties is geholpen door Rijksbijdragen. Maar er blijven culturele organisaties en -verenigingen over die met tekorten kampen. Ook hen willen we helpen. Daarom heeft het college hier een regeling voor vastgesteld.

Wethouder Cultuur, Mike van der Geld: “Als college hebben we vanaf het begin van de crisis oog gehad voor de moeilijke tijd in de culturele sector. We hebben zorgen over de situatie waarin organisaties en makers terecht zijn gekomen. We willen nu een stap doen richting organisaties die nog geen steun hebben ontvangen voor tekorten die zijn ontstaan door de coronacrisis. Want ook zonder hen hebben we geen Cultuurstad van het Zuiden.”

Subsidierelatie

Voorwaarde om in aanmerking te komen, is dat de organisaties een (subsidie) relatie hebben met de gemeente. De grotere verenigingen en cultuurorganisaties kunnen een aanvraag doen. Zij ontvangen op basis van hun tekort een uitkering. (Amateur)verenigingen krijgen één keer vergoeding van 20% van hun subsidie. Zo willen we zorgen voor minder bureaucratie en meer snelheid. In totaal is voor deze schaderegeling € 578.000 beschikbaar.

Ook de makers willen we ondersteunen. Dit gaan we doen via de cultuurfondsen. Hierover volgt op korte termijn meer informatie.

Eerdere matching en steun

Onze gemeente heeft al eerder middelen van het Rijk ontvangen. Deze zijn bedoeld om de culturele sector te steunen die problemen kennen door de coronamaatregelen. Deze heeft de gemeente toen gematcht. Andere organisaties die voor een deel gefinancierd worden uit de landelijke cultuurfondsen, hebben steun gehad uit die fondsen. Daarnaast kunnen cultuurorganisaties ook een beroep doen op de algemene regelingen zoals NOW, TOGS en TOZO.

We blijven regelmatig contact houden met vertegenwoordigers van de sector om te horen hoe het gaat. Ook om te kijken of en op welke manier we als gemeente kunnen helpen.