Subsidie amateurkunsten meer focus op jeugd en muziek

17 december 2020
Zaal met een orkest

Fotograaf: Peter Kasbergen

Amateurkunstverenigingen kunnen subsidie van de gemeente krijgen. De regeling die we daarvoor kenden, passen we aan. Dat doen we omdat de bestaande te ingewikkeld is geworden. De nieuwe regeling is eenvoudiger, en kent een focus op jeugd en muziek. Hiermee willen we Cultuurstad van het Zuiden verder ontwikkelen. Want in ’s-Hertogenbosch is voor iedereen iets te doen of mee te maken en de kwaliteit is hoog. 

Wethouder Mike van der Geld (Cultuurstad van het Zuiden): “Met de aanpassing van de regeling Amateurkunsten willen we jongeren meer verbinden aan cultuur. Verenigingen en andere organisaties willen we zo ondersteunen én stimuleren. Een aantal verenigingen gaan erop vooruit, waardoor ze extra kunnen investeren in jeugd. We stimuleren zo ook de muziekverenigingen en -scholen om meer jeugdleden/-cursisten aan te trekken.”

Het verbinden van jongeren aan cultuur is één van de ambities uit de Cultuurnota. De aanpassing van de Amateurkunstregeling is dan ook in die lijn. De visie heeft de gemeenteraad in november 2019 door aangenomen. 

Subsidie op basis van leden

De herijking van de amateurkunstenregeling betekent dat de subsidie voor amateurkunsten gebaseerd wordt op het aantal jeugdleden. Net zoals dat nu is bij sportverenigingen. 

De aanpassing brengt veranderingen met zich mee voor de amateurverenigingen die nu subsidie ontvangen. De subsidie voor verenigingen met alleen volwassen leden wordt afgebouwd. Zij krijgen een basissubsidie. We verwachten dat verenigingen de mindering kunnen opvangen met de contributie van de leden. We zorgen voor een geleidelijke overgang naar de nieuwe situatie.