Veiligheidsrisicogebied

31 december 2020
Politielogo

De burgemeester van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de Noodverordening en aanwijzing veiligheidsrisicogebied per omgaande ingetrokken (d.d. 5 januari 2021).

Bericht 31 december:

Gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft op last van burgemeester Jack Mikkers delen van ’s-Hertogenbosch Oost bestempeld als veiligheidsrisicogebied.

De maatregel geldt sinds 22.00 uur 31 december 2020 en loopt tot 17.00 uur 2 januari 2021 uur. De aanwijzing geeft de politie de mogelijkheid om preventief te fouilleren en voertuigen te controleren. We controleren ook de toegangswegen naar dit gebied.

De maatregel wordt genomen vanwege de onrust in die gebieden. Jongeren hebben een auto omver gegooid en in brand gestoken. Ook belaagden zij politie door met vuurwerk te gooien.

Burgemeester Jack Mikkers: “Onacceptabel hoe deze mensen zich misdragen, en zorgen voor onrust, overlast en vernielingen. Agressie en geweld tegen hulpdiensten tolereren we niet, en zullen we aanpakken. Beste mensen, besef je nou eens dat dit gedrag echt niet past in onze samenleving. Nooit, maar zeker niet in deze coronacrisis!”

Het gebied

Het gebied bestaat uit de straten Stadionlaan, omgeving Victorialaan, Graafseweg, Pastoor van Thiellaan, Vincent van Goghlaan, de waterweg AA tot aan de brug bij de Jan de Barlaan, Jan Schöfferlaan, Mgr. Diepenstraat en Aartshertogenlaan.