Baggeren watergangen in wijk Noord

6 januari 2021
Foto van het baggeren van de watergangen in de wijk Noord

Waterschap Aa en Maas en de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn deze week gestart met het baggeren van de watergangen in de wijk Noord. Dat doen we ongeveer één keer in de zeven jaar met alle watergangen in onze gemeente. Met behulp van machines verwijderen we de bagger en voeren het vervolgens af. Hiermee verbetert de waterkwaliteit en de doorstroming van het water.

Waarom doen we dit?

Elk jaar verzamelt zich een laag bagger op de bodem van een watergang. Dit bestaat uit vooral veel blad, maar ook zand, plantenresten en zwerfafval wat naar de bodem zinkt. Met de jaren wordt deze laag dikker, met als gevolg dat het water ondieper wordt. We verwijderen de bagger zodat het water goed kan wegstromen en niet voor wateroverlast zorgt.

Ondiepe watergangen nemen ook weinig zuurstof op. Met baggeren voorkomen we dit. Het vermindert de kans op stank en dat vissen doodgaan. En diepere watergangen zorgen er ook voor dat dieren genoeg water hebben om te kunnen leven en overwinteren. We verwijderen niet alle bagger, bepaalde diersoorten gebruiken dit als schuil- of vluchtplek.

Flora en fauna

Tijdens de werkzaamheden zorgen we ervoor dat de dieren in en rondom het water de tijd hebben om zich te verplaatsen. Dit doen we onder andere door het werk vanaf één zijde uit te voeren. Tijdens het werk houden we het zuurstofgehalte en de troebelheid van het water in de gaten zodat vissen niet stikken. Ook baggeren we bewust in de winter, wanneer dieren niet broeden en planten niet bloeien.

Meer informatie

De werkzaamheden duren tot uiterlijk half maart dit jaar. De aannemer werkt met meerdere ploegen tegelijk op verschillende plaatsen in de wijk. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via het digitale contactformulier.