Bevoorrading binnenstad: zo schoon en slim mogelijk

21 januari 2021
Fietskoerier met op de achtergrond het Stadskantoor

Bevoorrading van onze binnenstad is niet alleen essentieel voor het (economisch) functioneren van de binnenstad, maar kent ook uitdagingen. We willen er voor zorgen dat het in onze binnenstad prettig en schoon wonen, werken en bezoeken blijft. Daarom is het onder andere belangrijk om de bevoorrading duurzaam en slim te maken. Daarover zijn we in gesprek met vertegenwoordigers van ondernemers en bedrijven in onze gemeente. De stap die we nu zetten, is het instellen van een zero emissie zone. Een zone waarbinnen alleen bestel- en vrachtverkeer mag zonder vervuilende uitstoot. 

We hebben hiervoor de huidige milieuzone aangewezen. Dit is het gebied dat de oude binnenstad, ’t Zand en het gebied tussen de Zuid-Willemsvaart en de Aa omvat. Met het nemen van het principebesluit om de huidige milieuzone Vracht in te stellen als zero-emissiezone stadslogistiek zetten we weer een belangrijke stap. 

Principebesluit 

De zero emissie zone gaat officieel in per 1 maart 2025. De gemeente moet 4 jaar voor de invoering een principebesluit nemen. Dit lijkt dus nog ver weg maar het is wettelijk zo geregeld zodat de markt zich hierop kan voorbereiden. Wethouder Ufuk Kâhya: “Wij werken aan het verbeteren van onze bevoorrading. Deze willen we zo schoon en slim mogelijk organiseren. De zone die we nu instellen zorgt, naast de verbetering op het gebied van milieu en klimaat, ook voor een betere kwaliteit van de openbare ruimte in de historische binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Mooi dat we samen met onze partners tot een goede en gedragen keuze zijn gekomen. We zetten deze samenwerking voort. Ondertussen verkennen we of een uitbreiding van deze zone in een later stadium wenselijk en haalbaar is.”

Vervolgproces 

Het principebesluit is aanleiding om de komende periode verder in gesprek te gaan met een bredere groep belanghebbenden bijvoorbeeld met marktkooplui en zzp-ers. We horen graag suggesties voor eventuele aanvullingen en uitbreidingen op de zero-emissiezone. Ook zijn we benieuwd naar mogelijkheden (stimulerende acties/ innovaties) om op korte termijn meer partijen mee te laten bewegen naar schonere en slimmere binnenstad bevoorrading. In 2024 volgt een verkeersbesluit waarin de zone wordt vastgelegd. 

Bossche Green Deal 

Ondertussen werken we ook, samen met partijen in de stad, verder aan de zogenaamde Bossche Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). In de Bossche Green Deal leggen we gezamenlijk afspraken vast om te komen tot een schonere en slimmere bevoorrading en maken we o.a. afspraken over de mogelijkheden op korte en middellange termijn. In de kick-off meeting van november 2019 hebben we de gezamenlijke ambitie uitgesproken om on te zetten op schone en slimme bevoorrading. Het is goed om te zien dat, na deze kick off, partijen zelf ook gedreven zijn om schoner en slimmer te gaan bevoorraden. En met initiatieven komen. 

We faciliteren deze initiatieven graag. En hopen dat deze voorbeelden anderen ook inspireren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het initiatief van Sligro die met een elektrisch ‘treintje’ de bevoorrading van horeca wil gaan testen. En Heineken die in het najaar 2021 met een compacte trekker-oplegger (kleiner en lichter dan huidige vrachtwagen) het tankbier wil leveren en wil testen of de trekker elektrisch aangedreven kan gaan worden. Maar ook de toekomstige inzet van elektrische vrachtfietsen en elektrische bestelauto’s van PostNL en het werken met fietskoeriers voor kleinere leveringen zijn mooie ontwikkelingen die we graag mee mogelijk maken.