Bezoek Koning: In gesprek met winkeliers, omwonenden en politie

28 januari 2021
Konng Willem Alexander bij het pand van de Primera in 's-Hertogenbosch

Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagochtend 28 januari een bezoek gebracht aan ’s-Hertogenbosch. Hij sprak daar met politie, winkeliers en omwonenden over de ongeregeldheden, vernielingen en plunderingen die in de avond van 25 januari in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch hebben plaatsgevonden. De Koning had op woensdag 27 januari al een videogesprek met enkele burgemeesters over de rellen in andere gemeenten.

Koning Willem-Alexander sprak eerst in het stadhuis met burgemeester Mikkers en vertegenwoordigers van de zogenoemde Driehoek: politie, Openbaar Ministerie en de dienst Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente ‘s-Hertogenbosch over de rellen en de aanpak ervan door de drie samenwerkende veiligheidspartners. 

Vervolgens liepen de Koning en de burgemeester door het stadscentrum. Op enkele getroffen locaties ging de Koning in gesprek met de ondernemers, omwonenden, wijkagenten, ME-ers en schoonmakers over hun beleving van de gebeurtenissen, de gevolgen van de vernielingen in combinatie met de noodgedwongen sluiting en over spontane hulpinitiatieven.