Cultuurfondsen: 1e datum 1 februari

20 januari 2021
Vier personen die aan het breakdancen zijn

In ’s-Hertogenbosch steunen we interessante culturele plannen en projecten. Dat doen we via verschillende cultuurfondsen. Hiermee willen we Cultuurstad van het Zuiden verder ontwikkelen. Want in ’s-Hertogenbosch is voor iedereen iets te doen of mee te maken en de kwaliteit is hoog. En dat willen we ook graag, want cultuur maakt mensen. De fondsen kennen verschillende deadlines. De eerste datum om een voorstel aan te melden, is 1 februari 2021! Dat is voor het fonds Lokaal Effectief.

We hebben onze fondsen vergeleken met eerdere jaren iets aangepast. Zo bieden we nu meer financieringsmogelijkheden aan kunstenaars en  projecten die kunst en cultuur meer toegankelijk maken voor alle inwoners. Meer informatie is te vinden op de pagina Cultuurfondsen.

In het kort: we kennen drie verschillende cultuurfondsen. Die zijn voor culturele experimenten en ideeën op lokaal niveau tot projecten met landelijke uitstraling. 

Fonds Landelijk Onderscheidend 

Dit fonds is voor projecten die ’s-Hertogenbosch als cultuurstad (inter-)nationaal op de kaart zetten. Het geld wordt in 2021 in principe in een aanvraagronde in het voorjaar verdeeld. Hierdoor kunnen we projecten inhoudelijk beter met elkaar vergelijken. Wanneer het budget niet volledig toegekend wordt, volgt in het najaar nog een ronde. 

Fonds Pop-up 

Deze regeling is voor vernieuwende, experimentele en verrassende culturele projecten. Vanaf 2021 kunnen makers en collectieven ook gebruik maken van dit fonds om hun beroepspraktijk te ontwikkelen. In 2021 is er voor deze groep makers extra budget beschikbaar, door Corona. 

Fonds Lokaal Effectief 

Dit fonds is voor projecten die inwoners aanzetten om zelf cultuur te maken. En voor projecten die kunst voor alle inwoners toegankelijker en inclusiever maken. Hierdoor past het aanbod van kunst en cultuur bij de interesses van verschillende mensen.   

Snelle aanvragen

We hebben het aanvraagbedrag voor kleine aanvragen verhoogd naar € 3.000. De aanvraagprocedure blijft makkelijk en snel. Aanvragers krijgen binnen 3 weken antwoord. Makers en collectieven kunnen zich ook bij deze ‘snelle aanvragen’ procedure melden.