De vergaderingen van de gemeenteraad wijzigen

19 januari 2021
Tekening van een raadzaal

Het verlengen van de huidige lockdown zorgt ervoor dat de vergaderingen van de raad wijzigen.

De vergaderingen van de commissies van Sociaal (20 januari), Bestuur (21 januari), Bedrijvigheid (25 januari) en Omgeving (26 januari) gaan niet door. De te bespreken onderwerpen schuiven door naar de volgende vergaderingen in februari.

De commissies behandelen de raadsvoorstellen ‘Beleidsvisie maatschappelijke ondersteuning’ en ‘Verordeningen maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp beslistermijn schuldhulpverlening’ schriftelijk. Het inspreken over deze voorstellen gebeurt ook schriftelijk. 

Op 2 februari is er een (korte) raadsvergadering. Er wordt over de twee bovenstaande onderwerpen besloten. En de voorzitter van de rekenkamercommissie wordt benoemd. De gemeenteraad vindt het belangrijk om nu over de coronamaatregelen en -aanpak te spreken. Daarom vindt die avond een vergadering van de commissie Bestuur plaats over dit onderwerp. 

De commissie Bestuur van 2 februari duurt van 18.00 uur tot 20.00 uur. De raadsvergadering begint om 20.30 uur. Deze zijn online te volgen via onze website (vergadering commissie Bestuur, vergadering gemeenteraad) en YouTube.

De volgende raadsbijeenkomst Informeren & Ontmoeten staat gepland op 10 februari. Eind januari besluiten we of en in welke vorm deze bijeenkomst door kan gaan.