Ontwerp Van Berckelstraat online gepresenteerd

12 januari 2021
Impressie Van Berckelstraat

We werken aan een definitieve inrichting voor de Van Berckelstraat als fietsstraat waar de bus te gast is. De huidige inrichting van de straat is nog tijdelijk. Het ontwerp voor de definitieve inrichting kunt u nu online bekijken. U kunt er ook op reageren tot en met 31 januari.

We willen in ’s-Hertogenbosch comfortabel en veilig vervoer, dat zo min mogelijk het milieu belast. Daarmee zorgen we ervoor dat we bereikbaar zijn, maar dat het ook prettig en gezond wonen en leven blijft in 's-Hertogenbosch. In dat kader was de verkeerssituatie op de Van Berckelstraat al enige jaren een zorgpunt voor de gemeente. De mix van auto’s, bussen, fietsers en voetgangers op een smalle weg en brug zorgden voor veiligheids- en leefbaarheidsknelpunten.

Wat hebben we al gedaan?

3 augustus 2020 werd de Van Berckelstraat ingericht als fietsstraat waar de bus te gast is. De weg is dicht voor autoverkeer. Deze aanpassing komt voort als aanbeveling uit een verkeersstudie waarin verschillende maatregelen zijn afgewogen. Naast dat er een betere fietsroute en openbaar vervoerroute is ontstaan van en naar de stad, geeft de huidige inrichting ons ook waardevolle data en inzichten. Die inzichten nemen we mee om te komen tot een goed definitief wegontwerp.

Wat gaan we nog doen?

De huidige inrichting is niet de definitieve inrichting. Daar werken we nu naartoe. Dat doen we samen met de omgeving. Dit ontwerp hebben we voorbereid in overleg met een werkgroep van direct omwonenden en andere partijen. We laten het ontwerp nu zien aan alle geïnteresseerden en verzamelen en verwerken de reacties. Deze wegen we mee bij het definitief maken van het ontwerp. Als dat is afgerond, nemen we daarover een verkeersbesluit. We willen in 2021 beginnen met een herinrichting.

Bekijk het ontwerp en reageer

Vanwege de maatregelen rondom corona is het helaas niet mogelijk om het ontwerp voor de Van Berckelstraat persoonlijk via een inloopavond te delen. Daarom hebben we het gepubliceerd op www.s-hertogenbosch.nl/vanberckelstraat. Op de pagina ziet u het ontwerp met uitgebreide toelichting. Via de pagina kunt u de komende weken ook een reactie geven. Deze feedback nemen we mee bij de verdere aanscherping van het ontwerp.

Het ontwerp en reactieformulier vindt u tot en met 31 januari 2021 op de website.

Geen internet

Hebt u geen internet of lukt het niet om het ontwerp online te bekijken? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het nummer (073) 615 51 55. Wij helpen we u dan graag op een andere manier.