Volgende stap naar meer gelijke kansen

28 januari 2021
Foto van jongen achter een laptop

Woensdag 27 januari zetten de scholen, kinderopvangorganisaties en gemeente ’s-Hertogenbosch een extra stap voor gelijke kansen. We zijn ervan overtuigd, dat we door goede samenwerking de kansenongelijkheid kunnen verkleinen en het geloof van kinderen in hun eigen kunnen vergroten. Wethouder Kâhya: “Het gaat om ónze kinderen waar we samen voor werken. Het moet niet uitmaken in welke wijk je je eerste stappen zet, of op welke school je begint.”

Gelijke Kansen Alliantie

’s-Hertogenbosch is aangesloten bij de landelijke Gelijke Kansen Alliantie (GKA). ‘s Ochtends spraken ruim 40 bestuurders van scholen (basis, voortgezet en speciaal onderwijs), samenwerkingsverband po De Meijerij, kinderopvang en vertegenwoordigers van de GKA en gemeente elkaar. Zij kijken met lokale en landelijke data, kennis en ervaring naar kansen en schooladviezen en zetten het kind centraal. Doel is om te komen tot een gezamenlijke actieagenda. Monaïm Benrida (OCW): ‘Kansengelijkheid begint al voordat kinderen hun eerste stapjes zetten op het schoolplein. Vroeg beginnen, bij de samenwerking met ouders en de voorschoolse educatie is essentieel voor meer gelijke kansen.’

Studiedag

In de middag stond een inspiratiesessie voor alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers uit de gemeente ’s-Hertogenbosch op het programma. Elk kind en elke jongere heeft talenten. Docenten en begeleiders kunnen hen het zelfvertrouwen geven om deze talenten te ontwikkelen. In deze studiemiddag leren we samen met iedereen die op de werkvloer staat om met andere ogen naar ‘onze’ kinderen te kijken. Op het programma stonden inspirerende lezingen en praktische voorbeelden waar iedereen meteen mee aan de slag kan. Socioloog Iliass el Hadioui liet bijvoorbeeld zien hoe docenten leiding kunnen geven aan de mini-samenleving in een klas. Het is de eerste keer dat de gemeente de jaarlijkse studiedag van het basisonderwijs en kinderopvang mee organiseert.

Corona en kansen

Thuisonderwijs, online lessen en gesloten kinderopvang. De maatregelen rond Corona hebben grote invloed op kinderen. De gemeente zet zich ervoor in dat kinderen gelijke kansen hebben hun talenten te ontwikkelen. Scholen, kindcentra en andere organisaties hebben het afgelopen jaar extra stappen gezet. De gemeente heeft dit gestimuleerd en mee mogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld voor een soepele overgang van de groep 8 leerlingen in het basisonderwijs, de warme overdracht. Of de Bossche Talentschool van PowerUp073 en Avans, zomerscholen, huiswerkbegeleiding bij Hambaken Connect en activiteiten voor sport en spel zoals Hunted ’s-Hertogenbosch. Alles om kinderen en jongeren uit te dagen hun talenten te gebruiken. Ook dit voorjaar staan er acties op het programma, tijdens de vakanties maar ook daarbuiten. 

Blik op de toekomst

De partners in kinderopvang en onderwijs werken samen met de gemeente aan gelijke kansen voor kinderen en jongeren. De gemeente wil ook de samenwerking met ouders en maatschappelijke partners verstevigen. Daarmee stapelen we niet in het aanbod voor jeugd, maar vervangen we. Dit betekent meer samenwerking met onder meer welzijnswerk, kinder- en jongerenwerk, vrijwilligers, bibliotheek, jeugdgezondheidszorg, sport- en culturele verenigingen.