Voormalige KPN-telefooncentrale maakt ruimte voor wonen

20 januari 2021
Tekening van het ontwerp van de nieuwbouw

Vorige week startte de sloop van delen van de voormalige KPN-telefooncentrale aan de Prins Bernhardstraat. Hiermee start een nieuwe fase in de ontwikkeling van deze locatie. Die van sloop en nieuwbouw. 

In totaal komen er 220 woningen, waarvan 62 woningen in de sociale huur. Ook is er ruimte voor kantoren. Er komt een  grote binnentuin met openbare verblijfsgebieden rondom. Wethouder Roy Geers: “Geweldig om te zien dat de uitvoering is gestart. Dat is een belangrijke stap. Want daarmee krijgt de binnenstad een groot aantal nieuwe woningen. En daaraan is grote behoefte. Bovendien is het een prachtige locatie en dichtbij het Bossche broek. Een mooie ontwikkeling die levendigheid toevoegt aan dit deel van de binnenstad”.

Werkzaamheden

De aannemer is gestart met de sloop van de panden die niet hergebruikt worden. Daarna kunnen de bouwwerkzaamheden beginnen. De oplevering staat gepland in 2023.  Daarna start de gemeente met de herinrichting van de openbare ruimte. 
 
Op dit moment staan er tijdelijk twee zendmasten. De oude mast wordt vervangen door een nieuwe zendmast die goed past in het nieuwe plan. Zodra de nieuwe mast volledig is geïnstalleerd, wordt de oude afgebroken. Zo blijft de kwaliteit van het digitale netwerk tijdens de werkzaamheden op orde. 

Wat ging hieraan vooraf?

Vanaf 2017 hebben de gemeente en Boelens de Gruyter de kansen voor herontwikkeling van deze locatie onderzocht. Een intensief participatietraject volgde. In oktober 2019 heeft de gemeenteraad de visie voor het Zuidwalgebied vastgesteld. Vervolgens heeft ontwikkelaar Boelens de Gruyter haar bouwplan doorontwikkeld en een omgevingsvergunning aangevraagd. Dit proces is zonder bezwaren verlopen. Daarop is de vergunning eind 2020 verleend. De sloop- en bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door Janssen de Jong Bouw.