Energiebesparing voor 13.000 woningen

12 februari 2021
Radiatorfolie bevestigen

We stimuleren het nemen van energiebesparende maatregelen. Dat doen we omdat ze het milieu helpen, en inwoners er fijner en goedkoper door wonen. We ontvangen nu een rijkssubsidie van 1,1 miljoen euro. Dat is vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen.

Hiermee verwachten we dat in ruim 13.000 woningen kleine energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden. Met simpele aanpassingen, kunnen al grote stappen gezet worden. Denk aan bijvoorbeeld ledlampen, radiatorfolie of tochtstrips. De aanvraag voor de subsidie stelden we op samen met woningcorporaties BrabantWonen, Joost, Mooiland en Zayaz.

Wethouder Mike van der Geld (Energie en Klimaat): “Fijn deze subsidie! Hiermee kunnen we met inwoners weer mooie stappen zetten. We willen in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat doel te halen, moeten we ook anders omgaan met energie. We zetten in op het duurzaam opwekken ervan. Maar met het besparen van energie, weten we ook veel winst te behalen. Inwoners voelen het in hun portemonnee, en  het milieu wint er ook bij”.

Eind 2021

Alle huurders ontvangen hiervoor vanaf eind 2021 een aanbod. Ook bewoners met een koopwoning van na 1977 worden aangeschreven.

Voor bepaalde groepen worden ondersteunende (offline) activiteiten georganiseerd, zoals een buurtactie waarbij bewoners worden geholpen bij het aanbrengen van de producten of advies krijgen over energiebesparing. Er zal extra aandacht zijn voor kwetsbare groepen zoals ouderen of mensen met lage inkomens. Hiervoor zoeken we samenwerking met sociale partners.

Woningen na 1977

Dit jaartal is gekozen, omdat er voor oudere woningen in 2020 al een dergelijke actie is georganiseerd. Dat was ook mogelijk vanuit een subsidieregeling. Toen hebben bijna 4000  bewoners van koopwoningen al gebruik gemaakt van adviezen, energiechecks en tegoedbonnen voor kleine energiebesparende maatregelen.