Gemeentelijke belastingen

28 februari 2021
Tekening van een envelop in een brievenbus met de tekst 'Gemeentelijke belastingen'

Eind februari ontvangen de meeste huishoudens het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. Op dit biljet staan onder andere de WOZ-beschikking, de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor 2021.

Waarom een aanslag?

Alle inwoners van ’s-Hertogenbosch betalen gemeentelijke belastingen. U betaalt ook als u een bedrijf of pand in eigendom hebt, of gebruik maakt van een bedrijfspand. De gemeente gebruikt de belastingopbrengsten onder andere voor de voorzieningen in de stad.

WOZ-beschikking en de WOZ-waarde?

De gemeente moet elk jaar een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden in de gemeente. De gemeente informeert de belanghebbende(n) van het pand over deze WOZ-waarde met een WOZ-beschikking op het aanslagbiljet.

De WOZ-waardes van alle woningen zijn openbaar. U kunt deze inzien op de website van het WOZ-waardeloket. Een onderbouwing van de WOZ waarde van uw pand, vindt u in het taxatieverslag. Algemene informatie over hoe de waarde tot stand komt vindt u in de folder ‘Taxatiemethodiek’. Op de pagina WOZ/OZB en taxatieverslag leest u meer.

Bezwaar

Niet eens met de WOZ-waarde of roept deze vragen op? Bel dan eerst met (073) 615 53 53. Wellicht kunnen wij uw vragen snel beantwoorden of de waarde aanpassen. U kunt bellen tussen 8.30 en 17.00 uur. Het nummer is opengesteld tot en met 9 april 2021.

Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen? Dan kunt u bezwaar maken.  

Betaling

Een vraag over het betalen van uw aanslag? Of wilt u via automatische incasso betalen? Op de pagina Betalen gemeentelijke belastingen inwoners leest u meer.

Ondernemer en door corona zorgen over de betaling van de aanslag? Kijk dan op de pagina Betalen gemeentelijke belastingen ondernemers voor informatie over automatische incasso, een betalingsregeling of uitstel van betalen.

Kwijtschelding

Kunt u de aanslag om financiële redenen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Aanslagbiljet digitaal ontvangen?

Ontvangt u uw aanslag voortaan liever digitaal? Dat kan via de berichtenbox in MijnOverheid.

Hebt u zich al eerder aangemeld? Dan ontvangt u de aanslag nu digitaal.