Pettelaarse Schans als demonstratieplek

26 februari 2021
Luchtfoto Pettelaarse Schans

Op meerdere plekken in de stad hangen camera’s. Cameratoezicht helpt om de veiligheid in ‘s-Hertogenbosch te vergroten. Naast andere middelen die we hebben om samen te zorgen voor een prettige en veilige omgeving.

De afgelopen maanden zijn op de Pettelaarse Schans verschillende demonstraties gehouden. We verwachten er de komende periode nog meer. Het recht op demonstratie en manifestatie is in Nederland een groot goed, en als gemeente willen we dat ook altijd faciliteren. Een goed terrein hoort daar ook bij. Vanwege het coronavirus willen we demonstraties of andere grote bijeenkomsten buiten de stad mogelijk maken. De Pettelaarse Schans is daarvoor een goede plek. Groot zodat voldoende afstand gehouden kan worden. En goed bereikbaar met de fiets, openbaar vervoer en auto.

In de coronatijd willen we goed toezicht houden op een veilig verloop van een bijeenkomst of demonstratie. Dat doen we met de normale inzet van politie en handhaving, en met goede afspraken met de organisatie. Burgemeester Jack Mikkers heeft nu als extra maatregel besloten om voor bepaalde duur camera’s op het terrein te plaatsen. Doel hiervan is o.a. het verbeteren van gerichte inzet van politie en toezichthouders en het bijdragen aan een beter veiligheidsgevoel bij bewoners en passanten.