Raadsavond Informeren & Ontmoeten

4 februari 2021
Afbeelding van raadsavond

Wanneer: woensdag 10 februari
Locatie: Maaspoort Sports & Events, Marathonloop 1

Op woensdag 10 februari 2021 vindt de raadsavond plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen mensen wél komen om hun mening aan de gemeenteraad te geven maar niet om te komen luisteren. Dit kan wel online. De vergadering wordt live uitgezonden via onze website en YouTube.

Afhankelijk van de dan vastgestelde coronamaatregelen kan de invulling van de avond wijzigen. Houdt u daarom de gemeentelijke website in de gaten.

Kijk voor meer informatie op de pagina Gemeenteraad of stuur een e-mail via het digitale contactformulier.

Wilt u uw mening geven aan de gemeenteraad?

Tijdens de raadsavond vertelt u uw mening aan de raadsleden. Na uw verhaal kunnen de raadsleden u vragen stellen. 

 • U meldt zich hiervoor uiterlijk 24 uur voorafgaand bij de griffie via (073) 615 54 23 of via dit digitale contactformulier.
 • De raadsavond is bedoeld om te luisteren naar wat u belangrijk vindt. We houden er dus geen discussies en debatten.

De raad gaat beslissen over

De raad gaat binnenkort beslissen over de volgende onderwerpen. Hier kunt u uw mening over komen geven. Maar u kunt ook uw mening geven over een ander onderwerp dat u belangrijk vindt.

 • economisch perspectief brede binnenstad, visie en actieplan;
 • omgeving station Oost;
 • zienswijze kadernota 2022 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);
 • ’s-Hertogenbosch groen en klimaatbestendig;
 • zienswijze kadernota GGD 2022;
 • verbouwing vrouwenopvang Aartshertogenlaan;
 • zienswijze kadernota 2022 Veiligheidsregio Brabant Noordoost;
 • verlenging accountantscontract PriceWaterhouseCoopers Accountants N.V.;
 • de Bossche Zomer 2021.

Meer informatie over deze onderwerpen staat op onze website.

Hoe gaat het verder?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 22 februari besproken tijdens commissie vergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. 

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op met de griffie: (073) 615 54 23. Of stuur een e-mail via dit digitale contactformulier