Voortgang Van Berckelstraat

12 februari 2021
Impressie van de Van Berckelstraat

We werken aan een definitieve inrichting voor de Van Berckelstraat als fietsstraat waar de lijnbus te gast is. De huidige inrichting van de straat is tijdelijk. Op het ontwerp voor de definitieve inrichting ontvingen we meer dan 100 reacties. Daarmee gaan we nu verder. Het verbeterde ontwerp presenteren we voor de zomer: de straat willen we snel daarna herinrichten.

We willen in ’s-Hertogenbosch comfortabel en veilig vervoer, dat zo min mogelijk het milieu belast. Bereikbaarheid mét een gezonde en prettige leefomgeving. De Van Berckelstraat is een belangrijke route voor de fiets en het openbaar vervoer. Dit is zo belangrijk dat de gemeente ervoor koos om deze weg in te richten als fietsstraat waar de bus te gast is. Zo geven we fietsers de ruimte en verbeteren we de leefomgeving en verkeersveiligheid.

Vervolg

Het ontwerp voor de definitieve inrichting van de Van Berckelstraat konden inwoners tot en met 31 januari bekijken en hun reactie geven. Via onze website, of op papier. We gaan nu het ontwerp aanscherpen met de reacties die we ontvingen. Ook bereiden we een verkeersbesluit voor de definitieve inrichting voor. Dit alles en de afstemming met de omgeving willen we zorgvuldig doen en kost tijd. We verwachten dat het college voor de zomer het definitieve ontwerp presenteert. We laten dan ook zien welke reacties we hebben ontvangen en wat we ermee hebben gedaan. Daarna volgt het verkeersbesluit voor de definitieve inrichting.