122 nieuwe bomen op de Parade

4 maart 2021
De Parade met bomen

De zieke kastanjebomen op de Parade worden vervangen. Daarmee starten we in december van dit jaar. Dit heeft het college besloten na de verschillende belangen zorgvuldig te hebben afgewogen. Daarbij is rekening gehouden met evenementen, veiligheid en het belang van groen voor de binnenstad. Wethouder Mike van der Geld:” de Parade is één van de belangrijkste pleinen in ’s-Hertogenbosch. We willen het groene karakter van het plein graag behouden en verbeteren. Zodat de Parade weer bijdraagt aan een duurzaam ‘s-Hertogenbosch en een sfeervol klimaat van onze binnenstad.”

Vervangen bomen

De 122 bomen plaatsen we straks opnieuw in een 18e-eeuws bomencarré. Dat besluit is in 2007 al door de raad genomen. We gaan het plein dus niet opnieuw inrichten. We planten straks twee soorten bomen om het risico dat alle bomen ziek worden kleiner te maken. Niet alle bomen zijn geschikt voor deze locatie. In overleg met verschillende boomspecialisten is daarom gekozen voor lindes en iepen.

We willen in de toekomst beschadigingen aan de bomen voorkomen. We maken daarom aan de kant van het Theater aan de Parade een ingang voor vrachtverkeer. Op verzoek van belangenorganisaties maken we ook aan de noordkant een extra ingang.

Samen met de Stichting Stadshout bekijken we hoe we de kastanjebomen die zijn verwijderd een mooi tweede leven kunnen geven.

Archeologisch monument

De Parade is een archeologisch monument. Onder de Parade liggen nog de fundamenten van het middeleeuwse Begijnhof. Wat betekent dat je op het plein niet zomaar mag graven. Bij het vervangen van de bomen is archeologisch onderzoek dan ook noodzakelijk. Dit geeft ons wel een mooie kans om meer te weten te komen over het bodemarchief.

Planning

Op korte termijn verwijderen we de overgebleven kastanjebomen op de Parade. Dit geeft de archeologen de kans om daarna onderzoek te doen naar de geschiedenis van het plein. Daarna verbeteren we de grond. Vanaf december kunnen we de nieuwe bomen dan planten. Vanwege de nieuwbouw van het Theater aan de Parade planten we een klein deel van de bomen pas als het theater klaar is. De werkzaamheden voor het planten van de bomen voeren we uit in verschillende fases. Op die manier blijft het plein dit jaar zoveel mogelijk beschikbaar voor de horeca en evenementen, als er weer meer mogelijk is.

Informatie over de werkzaamheden rond de bomen op de Parade is de komende maanden ook te vinden op www.denbosch.nl/parade.