Aanvragen TONK

10 maart 2021
Hinthamereinde

Bent u ondernemer, zzp’er, werknemer of werkzoekende en hebt u financiële problemen door de coronamaatregelen? Kunt u daardoor de noodzakelijke woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen met een tijdelijke vergoeding van maximaal € 300,- per maand.

Wanneer hebt u mogelijk recht op TONK?

Het kan zijn dat u recht hebt op TONK als:

1. Het inkomen van u of uw partner is gedaald door de coronamaatregelen, bijvoorbeeld:
    - U of uw partner werkt en heeft nog wel een inkomen, maar dit is lager geworden.
    - U of uw partner heeft door de coronacrisis een uitkering nodig. Daardoor hebt u minder inkomen.
    - U of uw partner heeft geen inkomen meer. En u of uw partner heeft geen recht op een uitkering.
2. én u kunt de huur of hypotheekrente niet meer betalen,
3. én er is geen andere regeling waarmee u het kunt oplossen, zoals huurtoeslag of huurverlaging.

Voor welke periode kunt u TONK aanvragen?

TONK geldt voor de maanden januari 2021 tot en met juni 2021. Aanvragen kan eventueel met terugwerkende kracht. Vraagt u TONK in maart 2021 aan? Dan kan deze ingaan op 1 januari 2021 als dat nodig blijkt. 

Informatie en aanvragen

Op de pagina Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) leest u meer over de TONK en kunt u digitaal een aanvraag indienen.