Continue aandacht voor verkeersveiligheid

9 maart 2021
Foto van scholieren op de fiets

We hebben continue aandacht voor verkeersveiligheid. Sinds 2014 zien we gelukkig in onze gemeente een dalende trend van het aantal ongevallen en slachtoffers.  Maar ieder ongeval is er een teveel. Daarom heeft het college het verkeersveiligheidsbeleid aangescherpt. Met deze aanscherping reageren we niet alleen op dat wat er gebeurt. We anticiperen meer op bepaalde plekken en doelgroepen om daarmee onveilige situaties te voorkomen.

In onze aanpak gaat het altijd om een combinatie van maatregelen op het gebied van infrastructuur, handhaving en samenwerking, technologie en gedrag & educatie. Zo werken we samen met partners en bewoners aan een veilige leefomgeving. Fietsveiligheid, 50-km wegen en snelheid in het verkeer hebben prioriteit. We gaan voor nul verkeersslachtoffers. Dit sluit aan bij de aanpak van het Rijk, Provincie en regio.

De gemeenteraad neemt in april een besluit over de aanscherping van het beleid.

Focus op fiets

We vinden het belangrijk dat onze gemeente goed bereikbaar is. En dat iedereen snel, betrouwbaar en veilig van A naar B kan reizen. Daarbij stimuleren we het gebruik van de schone vervoersmiddelen. De nadruk ligt daarbij op de fiets.

Wethouder Ufuk Kâhya: ”We zien dat onze inzet om meer mensen op de fiets te krijgen, slaagt. Daarom hebben we in het aangescherpte plan speciale aandacht voor de veiligheid van fietsers. Fietsers zijn immers kwetsbaar in het verkeer. Jongeren moeten veilig naar school en sport kunnen fietsen. Ook ouderen moeten vertrouwd en veilig met de fiets op pad kunnen gaan. Daarom blijven fietsers bijzondere aandacht vragen en krijgen.”

50 km per uur

Daarnaast heeft ook het veiliger vormgeven van de 50 km/uur wegen prioriteit. Hier speelt het overtreden van de rijsnelheid een belangrijke rol in de veiligheid. In onze gemeente hebben we 58 wegen die zijn ingericht als 50 km/ uur weg. Dit zijn de zogenaamde ontsluitingswegen. Uit een voorlopige risicoanalyse blijkt dat een aantal van deze wegen een verhoogd risico op ongevallen kent.

De inrichting van deze wegen passen we zo aan dat deze beter aansluit bij de toegestane maximale snelheid. Ook maken we verkeersdeelnemers meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid. Op plekken waar de maximale snelheid wordt overtreden, kijken we ook naar andere maatregelen. Bijvoorbeeld handhaving of informatie in de vorm van snelheidsdisplays.

‘Duurzaam Veilig’

We richten wegen zo in dat er zo weinig mogelijk kans is op ongevallen. We volgen hierin de landelijke uitgangspunten van ‘Duurzaam Veilig’ Verkeersveiligheid. Het aspect verkeersveiligheid is een vast uitgangspunt bij nieuwbouwplannen en bij beheer en onderhoud aan wegen. We monitoren de verkeersveiligheid continue en passen aan waar nodig. Bij aanpassingen gaat het om de combinatie van maatregelen.