Evaluatie tijdelijke afsluiting Hinthamerstraat

8 maart 2021
Hinthamerstraat

Van 15 juli tot 15 oktober was de Hinthamerstraat ’s avonds en ’s nachts afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er was ook extra toezicht door politie en stadstoezicht. We wilden weten of de veiligheid en leefbaarheid in de Hinthamerstraat verbeteren door de afsluiting. Uit de evaluatie blijkt dat dit het geval is. En dat ook in een paar straten er om heen de veiligheid en leefbaarheid verbetert. 

Maar we zien ook dat het afsluiten van deze straten een negatief effect heeft op andere delen van de binnenstad. Tijdens de afsluiting was er meer overlast op vooral de Zuid-Willemsvaart, Sint Josephstraat, Papenhulst en Clarastraat. Het verkeer zocht in deze straten naar een plek om te stoppen of te parkeren. Om daarna te voet naar de Hinthamerstraat te gaan. 

Onze conclusie is dat de afsluiting van de Hinthamerstraat geen structurele oplossing is voor het hele gebied. Daarom moet er een aanpak komen voor een groter gebied of de hele binnenstad. Hiervoor werken we de komende tijd een plan uit. We komen al eerder met concrete maatregelen om bijvoorbeeld in de Sint Josephstraat de snelheid van het verkeer te verminderen.

Vervolg

Om de juiste afwegingen te kunnen maken, komt er eerst een bredere visie en aanpak voor verkeer in de hele binnenstad. Daarvoor volgt binnenkort discussie in de commissie Omgeving. De uitkomsten daarvan gebruiken we als input voor een totaal plan voor de binnenstad. Dat leidt dan tot een concrete aanpak. Gelijktijdig loopt een proces om te komen tot nieuw beleid voor coffeeshops.

Enquête

We hebben om het effect van de afsluiting te beoordelen, gebruik gemaakt van gegevens die we tijdens de pilot hebben verzameld. Het gaat dan om waarnemingen van politie en stadstoezicht en meldingen van bewoners, ondernemers en bezoekers. Daarnaast ontvingen de ondernemers en bewoner in de Hinthamerdriehoek na afloop van de pilot een enquête van ons. Daaruit blijkt dat ongeveer 75% van de ondervraagden voor 15 juli enkele keren per week tot dagelijks last had van gemotoriseerd verkeer tijdens de avond en vroege nacht. 

De top 5 van overlast:

  • hard rijden met auto’s (79%),
  • scooters/motoren (58%), 
  • verkeerd geparkeerde auto’s (49%), 
  • geluidsoverlast door voertuigen (47%) en 
  • personen onder invloed (drugs en/of alcohol) (36%). 

57% van de ondervraagden geeft aan dat de overlast tijdens de afsluiting minder is geworden. 

53% heeft een positieve mening over de veiligheid tijdens de afsluiting. 49% heeft een positieve mening over het effect op de leefbaarheid. Als belangrijkste negatieve effect van de proef noemen de ondervraagden het waterbedeffect. Daarnaast hebben concrete voorstellen ontvangen voor kleinschalige maatregelen in het gebied.