Forse investering verbetering (fiets)verkeersveiligheid

25 maart 2021
Oversteek Eerste Reitsche Dreef

We vinden het belangrijk dat onze stad goed bereikbaar is en dat iedereen veilig, comfortabel en schoon van A naar B kan. Daar spannen we ons voor in. Dit doen we samen met onze inwoners maar ook met verschillende partners in ’s-Hertogenbosch en Provincie en Rijk. De verkeersveiligheidsaanpak is gericht op het verminderen van risico’s. We treffen hiervoor fysieke maatregelen. Deze fysieke maatregelen gaan hand in hand met aandacht voor gedragsaanpak, educatie en handhaving. We hebben Rijks en provinciale subsidie aangevraagd en ontvangen. In totaal ontvangen we een bedrag van ruim €2.2 miljoen. Dat gebruiken we om een aantal extra concrete verbeteringen aan te brengen. 

Rijks -en provinciaal beleid

Voor 2020-2021 heeft het Rijk in totaal € 100 miljoen beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan de landelijke aanpak van verkeersveiligheid. Ook de provincie stelt jaarlijks geld beschikbaar voor zowel infrastructurele maatregelen maar ook gedragscampagne en educatie. We hebben een aanvraag ingediend bij het Rijk én provincie voor een aantal infrastructurele maatregelen die we komende jaren willen uitvoeren. Voor verkeersveiligheid ontvangen we van het rijk € 850.000 en van de provincie € 616.000. Daarnaast hebben we vanuit de provincie dit jaar € 800.000 subsidie gekregen voor andere verkeersprojecten. Hierbij gaat het meer om herinrichtingen van wegen. 

Wethouder Kâhya:  “Met deze subsidie geven we een stevige extra impuls aan de verkeersveiligheid in onze gemeente. We gaan naast de al in de begroting opgenomen projecten voor 2021 een aantal extra projecten uitvoeren. Zie de overzichtsplattegrond (pdf). We hebben hierbij speciale aandacht voor de veiligheid van de fietser. Zo vinden we het belangrijk dat jongeren veilig naar school en sport kunnen fietsen.“

Welke projecten voeren we uit?

Het geld dat we van rijk en provincie ontvangen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid gebruiken we voor het volgende:

  • Aan het Laaghemaal in Rosmalen leggen we een rotonde aan. We zorgen voor een veilige fietsoversteek en willen hiermee de snelheid omlaag brengen. Deze rotonde realiseren we vooruitlopend op de bouw van het nieuwe Rodenborch College, zodat fietsende scholieren een veilige oversteek krijgen.
  • We passen de fietsoversteek en de drempel Eerste Reitsche Dreef aan. Zo verbeteren we de veiligheid van fietsers en afslaand autoverkeer. Ook de fietsoversteek Brabantlaan-Gestelseweg passen we om deze reden aan.
  • We verwijderen hoge trottoirbanden naast fietspaden. Deze vervangen we voor  fietsvriendelijke opsluitbanden. En we brengen op verschillende locaties van het hoofdfietsnetwerk markeringen aan de zijkanten aan. Zo zijn de kanten van fietspaden vooral in het donker beter zichtbaar.  
  • We brengen drempels aan in het 60 km/uur gebied van Engelen en Bokhoven. We brengen hiermee de snelheid van het verkeer omlaag en verbeteren daarmee de veiligheid van alle verkeersdeelnemers. 
  • We richten de Oranjeboulevard (als onderdeel van de Binnenstadsring) in als 30 km/ uur zone.

Meer informatie over de genoemde projecten lees je onderaan deze pagina bij 'Bestanden'. 

Het geld dat we ontvangen van de provincie voor verkeersprojecten gebruiken we voor bijvoorbeeld de herinrichting van de Van Berckelstraat, de Sportlaan en voor de aanpak van de rotonde Hooghemaal. Zodat het veiliger wordt voor zowel fietsers als andere verkeersdeelnemers. 

Wanneer start de uitvoering?

De meeste projecten voeren we in 2021 uit. We betrekken bewoners en andere betrokkenen bij de voorbereidingen en uitvoering. Bij een deel van de projecten moeten we daarmee nog starten. In sommige gevallen loopt de uitvoering door in 2022. Dit hangt af van de benodigde voorbereidingstijd. Die neemt bij enkele projecten wat meer tijd in beslag.