Gedenkplek coronaslachtoffers en nabestaanden

4 maart 2021
Tekening van bomen in een cirkel, met daaromheen een cirkel met palen om op te zitten, zoals de gedenkplek eruit gaat zien

In samenwerking met de stichting Voedselbos en de in ’s-Hertogenbosch gevestigde landelijke stichting C-Support (voor nazorg patiënten coronabesmetting) starten we met de realisatie van een gedenkplek voor coronaslachtoffers en nabestaanden van coronaslachtoffers. De gedenkplek, met de naam Bos van hoop en troost, komt bij de ingang van het aan te leggen voedselbos ter hoogte van het Kanaalpark.

Burgemeester Jack Mikkers en wethouder Mike van der Geld (Duurzaamheid): “Corona is nog niet voorbij en het virus heeft ons verdriet gebracht en doet dat nog steeds. Daarom verwelkomen we nu deze plek. Samen tegen corona komt ook hier tot uitdrukking. Het wordt een gedenkplek waar die  gezamenlijkheid geboden en gevoeld kan worden. Een mooie groene omgeving om te zijn en ontmoeten, die troost en hoop biedt aan iedereen die er wil zijn.”

De totale aanplant van het voedselbos zal eind dit jaar, begin volgend jaar gereed zijn. De start van de aanleg van de gedenkplek vindt volgende week plaats en wordt onderdeel van een korte filmische bijdrage ‘1 jaar corona gemeente ’s-Hertogenbosch’. Deze documentaire wordt in het weekend van 13 en 14 maart doorlopend uitgezonden bij de lokale televisie Dtv. 

Achtergrond gedenkplek

Eind 2020 heeft de gemeenteraad de motie 'Een boom voor ieder coronaslachtoffer' aangenomen. Omdat niet alle coronaslachtoffers bekend zijn, is een gemeenschappelijke plek voorgesteld om onze coronaslachtoffers te herdenken. Daarbij is aangesloten bij de aanplant van nieuw bos.

Het nieuwe voedselbos – dat symbool staat voor (jong) leven en voeding, en daarmee ook voor hoop en troost – zal eind dit jaar/begin volgend jaar zijn aangeplant. Het bos beslaat een oppervlakte van uiteindelijk 2 hectare. Qua gedenkplek creëren we bij de entree een ontmoetings-, gedenk- en rustplek met zitlocatie. Dat gebeurt in de week van 8 maart, in samenwerking met de stichting Voedselbos en C-Support.

De gedenkplek is een verhoging waarop in een cirkel 5 bomen worden aangeplant. De cirkel wordt verder aangegeven met boomstammen die dienst doen als afscheiding van de plek en ruimte biedt om te zitten. Het binnenvlak wordt voorzien van een halfverharding waarop het gedenkteken een plek krijgt. Via een pad wordt de plek verbonden met de paden binnen het Kanaalpark.

Eén jaar corona

Eind februari 2020 werd Nederland geconfronteerd met corona, midden maart trof het de gehele samenleving door de maatregelen die toen genomen moesten worden om het virus onder controle te krijgen. We leven nog volop in de samenleving van coronamaatregelen, want het risico van het virus is nog aanwezig.

Uitzending documantaire

We willen passend stilstaan bij de afgelopen tijd. Dat gebeurt via een korte documentaire ‘1 jaar corona gemeente ’s-Hertogenbosch’ die in het weekend van 13 en 14 maart via de lokale omroep Dtv Den Bosch wordt uitgezonden. Onderdeel van de documentaire is de start van de gedenkplek. We hebben gekozen voor een filmische bijdrage omdat het helaas niet mogelijk is een fysiek bezinningsmoment (met publiek) te houden.