Herinrichting Onderwijsboulevard

10 maart 2021
Tekening locatie tussen bestaand en nieuw onderwijsgebouw van Avans

Op een plek waar mensen wonen, waar studenten zich ontwikkelen en waar tegelijkertijd veel verkeer is moet het fijn vertoeven én veilig zijn. De gebruikers van de Onderwijsboulevard ervaren dat op dit moment heel anders, dus wordt de inrichting van de Onderwijsboulevard aangepakt.

Groen, (verkeers-)veiligheid en ontmoeten en verblijven staan centraal in de ambitie voor de herinrichting van de Onderwijsboulevard. Vanuit deze uitgangspunten hebben we onze eerste ideeën uitgewerkt en willen we deze graag delen.

Meedenken

Verantwoordelijk wethouder Mike van der Geld: “Er is veel reuring op en rond de Onderwijsboulevard. Sommige dingen willen we versterken, en andere juist verminderen. We hebben voor ogen om de weg veiliger te maken en de omgeving groener. Zo maken we meer ruimte voor ontmoeting, voetganger en fietser, terwijl de weg bereikbaar blijft voor verkeer. Ideeën van de omgeving zelf, betrekken we in het nieuwe plan van aanpak”.

In het voorproces hebben we met de omgeving al nagedacht over de ontwikkeling. De plannen willen we ook delen en toetsen onder een brede groep omwonenden, ondernemers en belanghebbenden. Wij hopen dat wij hiermee een zo breed mogelijk publiek bereiken en een goed beeld krijgen of onze ideeën een goede vertaling zijn van de verbeter- en uitgangspunten voor de Onderwijsboulevard. Aanvullende ideeën zijn welkom en zullen we, indien mogelijk, mee nemen bij de verder uitwerking.

Bekijk de ideeën en reageer

Graag nodigen wij iedereen die belang heeft bij de herinrichting van de Onderwijsboulevard uit om de ideeën op de site - samen.s-hertogenbosch.nl/onderwijsboulevard te bekijken en hierop te reageren. Samen komen we tot de beste plannen. Reageren kan van 9 tot en met 29 maart 2021.

Nadat alle reacties bekend zijn en vragen beantwoord, werken we het ontwerp uit en wordt hierover uiteindelijk door het college een besluit genomen. Naar verwachting kunnen we de definitieve herinrichting van de Onderwijsboulevard uiterlijk eind juli 2021 presenteren.