Laatste zieke bomen Parade verwijderd

24 maart 2021
Luchtfoto Parade met de overgebleven bomen

Eind dit jaar planten we op de Parade nieuwe bomen. De kastanjes die er nu staan zijn allemaal ziek. Kortgeleden zijn al 33 kastanjebomen gekapt uit veiligheidsoverwegingen. De overgebleven zieke bomen vangen nu meer wind, wat ze kwetsbaarder maakt. Na de laatste storm zijn bij één boom ook weer tekenen dat het slechter gaat. Als de overgebleven bomen dadelijk weer bladeren krijgen neemt het risico op instabiliteit sterk toe. Het is dus noodzakelijk om voor die tijd de bomen stevig te snoeien of ze te kappen. Om die reden is eerder al aangekondigd dat we de bomen half april gaan kappen.

Voor zowel het kappen van de bomen als voor het stevig snoeien is een vergunning nodig. De veiligheid van de bomen als we ze fors snoeien is maar voor een korte periode gegarandeerd. Er is daarom een kapvergunning aangevraagd die meteen in werking treedt. Eind maart verwijderen we alle nog overgebleven kastanjebomen. De werkzaamheden starten op 29 maart en duren 3 dagen. We kunnen de werkzaamheden dus iets eerder dan verwacht uitvoeren.

Tijdelijke bomen

In de buurt van de Sint-Jan zijn mogelijk vleermuizen. Zij hebben bomen nodig om hun weg te vinden naar het Bossche Broek. Tegelijk dragen de bomen ook bij aan het groene karakter van het plein. We plaatsen daarom tussen de Choorstraat en de Triniteitstraat 12 bomen van 5 meter hoog in bakken. De bakken worden medio april op de Parade geplaatst. 

Archeologie

Om de nieuwe bomen in het najaar te kunnen planten moet er ook gegraven worden. De Parade is een archeologisch monument. Dit betekent dat als er dieper dan 50 cm wordt gegraven archeologisch onderzoek verplicht is. Dit geeft ons de mogelijkheid om de komende maanden op een aantal plaatsen onderzoek te doen naar de geschiedenis van het plein. 

Informatie

We willen het groene karakter van het plein graag behouden en verbeteren. Zodat de Parade weer bijdraagt aan een duurzaam ‘s-Hertogenbosch en een sfeervol klimaat van onze binnenstad. Meer informatie over de aanplant van 122 nieuwe bomen op de Parade vindt u op www.denbosch.nl/parade.