Puzzel van straffen èn toekomst

10 maart 2021
Puzzelstukjes

In onze gemeente moeten alle inwoners meetellen en mee kunnen doen. Om gehoord te worden en optimaal mee te kunnen doen, helpt het als je je hier thuis voelt. Ongeacht de buurt, wijk of het dorp waar je woont. Je thuis voelen betekent dat je hier veilig en prettig kunt wonen, ondernemen en opgroeien. Voor jongeren willen we een klimaat waarin zij zich maximaal kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen gebruiken. 

De gebeurtenissen van 25 januari 2021 staan in schril contract met onze doelen en ambities in ‘s-Hertogenbosch. Waar we als gemeente samen met tal andere partners iedere dag hard aan werken. Een groot aantal meestal jonge relschoppers trok door onze binnenstad. Het recht moet hier zeker zijn beloop krijgen. Tegelijk willen we de puzzel van 155.000 stukjes die ’s-Hertogenbosch is, compleet houden. Want alle jongeren verdienen een toekomst in onze gemeente. 

Het college: “Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag. Naast straffen, willen we ook talentontwikkeling en perspectief bieden. En jongeren samen met de instrumenten die we al hebben, op het juiste spoor krijgen. Daarom zetten we een aantal extra stappen om de verbinding in onze samenleving te blijven maken. Hiermee investeren we in onze jongeren en willen we ze zo laten inzien wat ze kunnen betekenen voor elkaar en de rest van de samenleving.”

Onderzoek

Er komt een onderzoek om zicht te krijgen op wat er onder het rellende en vernielende gedrag kan liggen. De Rijksuniversiteit Groningen heeft ons aangeboden dat te doen. We gaan ook de groep verder in kaart brengen. Ons doel is vooral om meer inzicht te krijgen in de achtergronden om gemeenschappelijke kenmerken te kunnen bepalen. Om zo mogelijk ook een inzicht te krijgen dat breder toe te passen is. Met als doel om rellend gedrag voor te zijn. 

Toekomst

De groep en hun directe omgeving krijgen hulp om te bouwen aan hun toekomst. We bieden een passend aanbod aan, waar ze gebruik van kunnen maken. Bij minderjarige arrestanten krijgen ouders/begeleiders ondersteuning om zo resultaten te behalen. We kijken hier ook creatief naar nieuwe samenwerkingen. Zo is bijvoorbeeld de Rotaryclub reeds in gesprek met Powerup073. 

Stand van zaken strafrechtelijke onderzoeken

Het onderzoek en opsporing van politie en justitie is nog bezig. Bureau Brabant is ook ingeschakeld om personen te herkennen. Verder is de politie actief bezig met de opsporing van personen die verdacht worden van opruiing. Waar mogelijk wordt beslag gelegd en worden verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris/raadkamer. 13 verdachten zitten nog in voorlopige hechtenis. Hieronder bevinden zich verdachten die gelinkt kunnen worden aan de plunderingen bij de Primera, de Jumbo en de frietzaak aan de Hooge Steenweg.