Raadsavond Informeren & Ontmoeten op 15 maart

9 maart 2021
Tekening raadszaal waar mensen aan een grote tafel zitten

Op maandag 15 maart 2021 vindt de raadsavond Informeren en Ontmoeten plaats (digitale bijeenkomst). Dan kunnen inwoners en organisaties digitaal hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad.

Vanwege de avondklok bestaat er wél de mogelijkheid om uw mening te geven maar vindt de bijeenkomst niet fysiek maar digitaal plaats. De vergadering wordt live uitgezonden via onze website en YouTube.

Kijk voor meer informatie op www.s-hertogenbosch.nl/raadsavond of stuur een e-mail via het digitale contactformulier.

Wilt u uw mening geven aan de gemeenteraad?

Tijdens de raadsavond vertelt u uw mening aan de raadsleden. Na uw verhaal kunnen de raadsleden u vragen stellen. 

 • U meldt zich hiervoor uiterlijk 24 uur voorafgaand bij de griffie via (073) 615 54 23 of via dit digitale contactformulier.
 • De raadsavond is bedoeld om te luisteren naar wat u belangrijk vindt. We houden er dus geen discussies en debatten.

De raad gaat beslissen over

De raad gaat binnenkort beslissen over de volgende onderwerpen. Hier kunt u uw mening over komen geven. Maar u kunt ook uw mening geven over een ander onderwerp dat u belangrijk vindt.

 • financiële verantwoording en doorontwikkeling JADS;
 • rendabel krediet huisvesting World Skate Center (WSC) in de Kaaihallen;
 • bestemmingsplan Veedijk 9 Rosmalen;
 • ruimtelijke onderbouwing Snellaadstation Fastned Graafsebaan 61;
 • bestemmingsplan De Groote Wielen 4de klooster;
 • bestemmingsplan Noord Klokkenlaan 2;
 • bestemmingsplan Uitbreiding Volkstuinencomplex Engelsedijk;
 • actualiseren verkeersveiligheidsbeleid;
 • benoemen lid tevens plaatsvervangend voorzitter ombudscommissie;
 • derde wijziging legesverordening 2021.

Meer informatie over deze onderwerpen staat op onze website.

Hoe gaat het verder?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 22 maart besproken tijdens commissie vergaderingen. Als voorbereiding op de Raadsvergadering van dinsdag 6 april 2021 waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. 

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op met de griffie: (073) 615 54 23. Of stuur een e-mail via dit digitale contactformulier