Verder bouwen aan ’s-Hertogenbosch

26 maart 2021
Woningcomplex Sint Teunislaan

Veel inwoners zijn op zoek naar een andere woning. Een woning die past bij hun woonwensen. Daarvoor is het belangrijk dat er veel en passend wordt gebouwd. En dat begint bij voldoende woningbouwlocaties. 

De laatste jaren zit er een stijgende lijn in het aantal mogelijke bouwlocaties. In de jaarlijkse voortgangsrapportage over wonen laat het college zien wat zij hiervoor doet. Ook geeft zij daarin aan wat de inzet is op het vlak van betaalbaarheid, beschikbaarheid, verduurzaming en leefbaarheid.

Mogelijkheden voor bouw

De gemeente heeft locaties op het oog voor de mogelijke bouw van maar liefst 13.400 woningen. Wethouder Roy Geers: “Dit is een stijging van meer dan 1.000 woningen in vergelijking met vorig jaar. En daar ben ik blij mee. Want deze stijging hebben we nu voor het tweede jaar op rij. Belangrijker natuurlijk is dat deze woningen ook daadwerkelijk worden gebouwd. Dan is het mooi om te zien dat voor 4.800 van die woningen al vastgestelde plannen zijn. En dat er het afgelopen jaar voor maar liefst 1.370 woningen een bouwvergunning is verleend. Niets staat de bouw daarvan in principe nog in de weg.” 

Betaalbaar

In de jaarlijkse voortgangsrapportage over wonen rapporteert het college ook over de toename in 2020 van het aandeel sociale woningbouw tot boven de 30% van de totale woningbouw. Ook in de plannen voor de komende jaren is de doelstelling van minimaal 30% sociale huur geborgd. 

Een grotere uitdaging wordt het om voldoende woningen te realiseren in het middensegment. Dat segment is interessant voor bijvoorbeeld starters. Wethouder Roy Geers: “Ook daar zetten we op in en krijgt de komende tijd nog meer onze aandacht. Samen met woningcorporaties en ontwikkelaars zoeken we naar oplossingen voor deze opgave.”

Passend

In 2020 startten de woningcorporaties met de 65plus-verhuisregeling voor senioren die nu in een grote huurwoning wonen en kleiner of gelijkvloers willen gaan huren. Zo kunnen zij zo lang mogelijk zelfstandig én comfortabel thuis blijven wonen. En de woning die zij achterlaten komt beschikbaar voor starters en gezinnen. In 2020 is vanaf oktober al aan 55 personen het ’65-pluslabel’ toegekend. De eerste mensen zijn inmiddels met gebruikmaking van deze regeling verhuisd. 

Leefbaar en duurzaam

De voortgangsrapportage besteedt verder aandacht aan leefbare buurten en een duurzame woningvoorraad die klaar is voor de toekomst. Bijvoorbeeld door middel van woningsplitsing. En duurzaam bouwen en renoveren, zoals bij het project voor ‘WonenZoals’ aan de Mozartsingel. Dit project wordt volledig in houtbouw uitgevoerd.