We ondertekenen City Deal Energieke wijken

4 maart 2021
City Deal: Energieke wijken, duurzaam en sociaal

Deze week zetten gemeente ’s-Hertogenbosch en woningcorporatie Zayaz samen hun handtekening onder de City Deal ‘Energieke wijken, duurzaam en sociaal’. De ondertekening gebeurde tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken. Met deze en andere landelijke City Deals streven gemeenten, woningcorporaties en het Rijk naar doorbraken in de ontwikkeling van duurzame en toekomstbestendige steden. 

Nederland staat voor een stevige opgave om de doelen en afspraken uit het klimaatakkoord te realiseren. Hiervoor is het nodig om anders om te gaan met energie en grondstoffen. Zo zullen er de komende 30 jaar ruim 7 miljoen woningen 'van het aardgas af' gaan. 

Verschillende wijken hebben ook te maken met andere opgaven. Denk aan schuldenproblematiek, werkloosheid en onveiligheid. In plaats van het laten concurreren van deze verschillende opgaven, beoogt de City Deal ‘Energieke wijken, duurzaam en sociaal’ ze met elkaar te verbinden. 

Mohamed Acharki (Zayaz) en wethouder Mike van der Geld (Energie en Klimaat) zijn enthousiast: “Met de City Deal kunnen we samen verder onderzoeken wat het daadwerkelijk oplevert als je de fysieke verduurzaming van woningen koppelt aan een buurtverbetering op sociaal vlak. Verduurzaming op alle vlakken, en liefst maar één keer aanbellen. De City Deal vinden we belangrijk, want in het realiseren van de energietransitie hebben we nog het nodige te leren. Wij zien dat als een gezamenlijke opgave, die we graag met inwoners willen en moeten doen. Daarom willen we kennis ophalen en instrumenten ontwikkelen die straks in heel ‘s-Hertogenbosch gebruikt kunnen worden.”

Lees meer op de website van Agenda Stad.