Controle illegale bewoning Hambaken

29 april 2021
Deel bovenarm met logo van politie in beeld

In de wijk Hambaken hebben we 28 april bij 6 woningen een controle uitgevoerd. Dat deden we naar aanleiding van verschillende meldingen van overlast. De controle deden we samen met politie en vreemdelingenpolitie. Want er waren vermoedens dat de overlast veroorzaakt werd door arbeidsmigranten.

In de woningen verbleven in totaal 28 personen, meer dan is toegestaan. Er woonden arbeidsmigranten die voor verschillende bedrijven in ’s-Hertogenbosch werken. Alle woningen waren qua veiligheid in orde, maar absoluut niet voor bewoning door zoveel personen geschikt.

Onderzoek

We doen nu nader onderzoek naar inschrijvingen van deze personen in de gemeentelijke basisregistratie. De huisvesting klopt niet met het bestemmingsplan. En daar doen we onderzoek naar, want dit betekent dat woning illegaal bewoond wordt. Ook bekijken we samen met de vreemdelingenpolitie of de bewoners rechtmatig in Nederland verblijven.

De woningen die we hebben bezocht, gebruiken werkgevers om hun werknemers te huisvesten. Als er sprake is van illegale bewoning dan vergroot dat de kans van mogelijke uitbuiting van deze werknemers. Ook kan het leiden tot ondermijning.  We zien hier samen met politie op toe, en we treden op als er  sprake is van onveilige situaties of overbewoning.

Burgemeester Mikkers: “Veiligheid en leefbaarheid is een groot goed. Voor iedereen in gastvrij ’s-Hertogenbosch. Een veilige plek om te wonen en te werken, is daar absoluut  onderdeel van. Die mensen die de regels overtreden zoals illegale bewoning, pakken we aan”.