Helpende hand voor inwoners

1 april 2021
Twee meisjes die een boek aan elkaar doorgeven

Fotograaf: Angeline Swinkels - Studiezaal Huis073

De coronacrisis stelt het uithoudingsvermogen van veel inwoners op de proef. De sociale en mentale gevolgen van de crisis zijn groot. Vooral bij jongeren. Veel inwoners voelen zich eenzaam en vinden het moeilijker om er een gezonde leefstijl op na te houden. Het college biedt deze inwoners de helpende hand. 

Wethouder Ufuk Kâhya: “We kiezen voor een focus op jongeren. Wanneer je lekker in je vel zit, kun je jezelf ontwikkelen. We bieden daarom kansen voor ontmoeting, om actief te zijn, plezier te hebben en te bewegen. Juist nu is het belangrijk om het geloof in eigen kunnen te versterken.”

We hebben op basis van signalen van inwoners gesproken met partners uit het onderwijs, welzijn, cultuur, sport en financiële dienstverlening. Op basis daarvan stelden we een pakket samen. We kiezen ervoor om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande goedlopende activiteiten. Daardoor kunnen we snel veel  inwoners bereiken en het verschil maken. 

Wethouder Van Olden: “Veel inwoners voelen zich eenzaam. We gaan inwoners helpen om weer contact met anderen te hebben. Verder dagen we met ons aanbod inwoners uit om op een veilige manier meer te bewegen.”

Wat gaan we doen?

Van april tot en met december 2021 komt er extra aanbod op zeven thema’s: vrijwilligers, werving vrijwilligers, sport en beweging, cultuur, versteviging netwerk rondom het kind: thuis, school en wijk, aanpak eenzaamheid, gezondheid en aanpak armoede. Daarvoor is €1,3 miljoen beschikbaar. Dit geld ontvangen we van het rijk. We gebruiken het geld voor voorzieningen, materialen en activiteiten.
 
Vanwege de noodzaak, willen we snelheid maken met de maatregelen. Een deel van de activiteiten gaan we per direct uitvoeren. Het gaat dan om:

  • Werven van extra vrijwilligers. Galant, Humanitas en het Netwerk Informele ondersteuning ontvangen extra budget daarvoor. Daarnaast intensiveren we onze inzet voor het Jaar van de Vrijwilliger. Bijvoorbeeld presenteren van een portrettengalerij van vrijwilligers in juni. 
  • Om eenzaamheid bij jongeren tegen te gaan, komen er extra groepen voor jongeren van 12-18 jaar van Join Us. PowerUp073 organiseert extra activiteiten voor jongeren van die leeftijd. 
  • Oudere inwoners (75/80 plussers ) kunnen op uitnodiging een goed gesprek aan huis krijgen en er komen extra maatjes. Ook komt er extra aanbod om de digitale vaardigheden van deze groep te vergroten. 
  • Stichting Vanzelfsprekend gaat meer jonge mantelzorgers ondersteunen.  Daarmee vergroten we de bekendheid en de laagdrempelige inloop en het contact.
  • Huis73 versterkt het aanbod aan jongeren van 12 tot 27 jaar. Jongeren kunnen nu al studeren in de centrale ontmoetingsplaats en klooiplek in het Atrium. In voorbereiding is Studyshare. Dit is bedoeld voor eindexamenleerlingen van voortgezet onderwijs. Deze leerlingen studeren drie uur in tijdsblokken van drie kwartier en iedere keer een kwartier pauze studeren. Vanaf half april start Art United. Het gaat dan om coaching van de jongeren, die sluit aan op hun interesses. Bijvoorbeeld urban arts en leefwereld. Meer informatie over het aanbod is te vinden op de website van Huis73.
  • We schaffen extra duo fietsen aan. Ook maken we sporten in de openbare ruimte mogelijk en starten er balkonlessen. We vragen tien sportaanbieders om op korte termijn met niet-sportende inwoners (jongeren/ouderen) aan de slag. Dit gaat lopen in mei/juni/juli.
  • Quiet organiseert extra inloopmomenten voor hun leden.

De rest van de activiteiten gaan we samen met onze partners en bewoners verder uitwerken. De uitvoering volgt in de loop van dit jaar.