Meer zon op dak, kleinere opgave Polder

1 april 2021
Luchtfoto van een dak met zonnepanelen

De hoeveelheid op te wekken duurzame energie tot 2030 voor het Bossche deel van de Duurzame Polder, wordt verkleind. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad in het voorstel over de Regionale Energiestrategie (RES 1.0). De RES 1.0 is de definitieve uitwerking van de Concept-RES, waar de gemeenteraad eerder mee instemde. Met de RES geeft de regio Noordoost-Brabant invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.

Het deel van de opgave dat nog gerealiseerd moet worden in ‘s-Hertogenbosch was 1,04 Petajoules en wordt 0,86 Petajoules. De belangrijkste reden voor de verkleining zijn de gerealiseerde grote zon-op-dak projecten. Van deze kleinere opgave gaan de 100 hectare zonnevelden, die buiten de polder komen, nog af. Dit betekent dat er tot 2030 wat minder windmolens en/of zonnevelden in de Duurzame Polder nodig zijn. Dit in vergelijking met het voorstel dat in de Concept-RES stond. Op dit moment is dat nog niet in precieze aantallen uit te drukken. 

Het voorstel uit de RES 1.0 vormt de opgave en de cijfers waarmee we in de regio en gemeente ’s-Hertogenbosch tot 2030 gaan werken. We gaan nu namelijk van een concept naar een definitief voorstel en baseren ons hierin op Klimaatmonitor 2019. Wethouder Mike van der Geld (Energie en Klimaat): “Goed om te zien dat zonnepanelen op-grote daken zo’n opmars hebben gemaakt. We hebben nu het doel tot 2030 goed in beeld. Het geldt ook als een tussendoel naar 2050. Want de opgave dan is namelijk veel groter. Laten we dat ook scherp op ons netvlies houden met elkaar.”

 In 2050 moeten we volgens het Klimaatakkoord in heel Nederland onze volledige energiebehoefte duurzaam opwekken. De RES 1.0 is een van de stappen die nodig zijn om dat te realiseren. 

Aftrek 100 ha zonnevelden

Op dit moment is de gemeente ’s-Hertogenbosch nog bezig met een uitvraag voor 100 hectare (ha) zonnevelden. Deze 100 ha wordt binnen de gemeentegrenzen, maar niet in de Rosmalense Polder gerealiseerd. Dat heeft de gemeenteraad zo besloten bij de vaststelling van de Verkenning Duurzame Polder. Van de opgave 0,86PJ die nu in de RES 1.0 staat, trekken we het resultaat van die uitvraag nog af. 

Invloed zon-op-dak

De Concept-RES baseerde wat nodig was om schone energie op te wekken, op de gegevens die toen beschikbaar waren. Dat was de Klimaatmonitor 2017. De RES 1.0 heeft gebruik kunnen maken van gegevens uit de Klimaatmonitor 2019. Grootschalig zon op dak maakt deel uit van de Klimaatmonitor. Tussen 2017 en 2019 zijn veel zon-op-dak projecten gerealiseerd en in voorbereiding genomen. Deze cijfers maken dat de opgave kleiner wordt. Cijfers die van invloed zijn, zijn zonnepanelen op grote daken van bijvoorbeeld bedrijven. Zonnepanelen op woningdaken tellen niet mee in de Klimaatmonitor, deze worden gerekend als besparing. Hierover is een aparte doelstelling binnen de RES opgenomen.  

Totale opgave elektriciteit onveranderd

In de RES 1.0 blijft de totale opgave voor elektriciteit gelijk aan die in de Concept-RES. Voor de regio Noordoost-Brabant is dat 1,6 TWh en voor de gemeente ’s-Hertogenbosch 0,35 TWh. Omgerekend is dit 1,3 PJ.

RES en RES 1.0

Dertig RES-regio’s in Nederland, waaronder Noordoost Brabant, geven gezamenlijk invulling aan een deel van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Zo willen we ervoor zorgen dat we in 2030 49 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. Alle regio’s bieden hun voorstel uiterlijk 1 juli aan het Nationale Programma (NP RES) aan.