Plaatsing tijdelijke woningen Cementrum opnieuw verlengd

9 april 2021
Gebouw Cementrum

Het college van Ben W heeft de plaatsing van 11 tijdelijke woningen op het parkeerterrein van het Cementrum in ’s-Hertogenbosch met drie maanden verlengd. In de woningen worden dak- en thuislozen opgevangen, omdat de reguliere opvang vanwege de 1,5 meter maatregel onvoldoende ruimte biedt. Ook de inzet van een nabijgelegen hotel wordt om dezelfde reden verlengd tot 1 augustus a.s. 

De coronacrisis is nog steeds niet voorbij. We hebben nog steeds te maken met een lockdown. Dit betekent dat de maatschappelijke opvang nog steeds mensen moet opvangen en daarbij de 1,5 meter afstand moet kunnen blijven handhaven. Omdat de reguliere opvang daarvoor niet is ingericht, blijft de inzet van de tijdelijke woningen en het hotel nodig. Van de 11 tijdelijke woningen zijn er 9 beschikbaar voor de uitbreiding van maatschappelijke opvang. De overige 2 woningen blijven beschikbaar voor dak- en thuislozen die corona hebben en daarom in quarantaine moeten. Het hotel biedt ruimte aan maximaal 20 daklozen.

Afschalen

De afgelopen maanden waren zowel het hotel als de woonunits steeds volledig bezet. Vanwege de lockdown waren we verplicht om alle mensen, ook niet-rechthebbende, moeten op te vangen. Dit is op het moment nog steeds het geval. Omdat de komende maanden de opvang voor niet-rechthebbende wordt afgebouwd, de kleinschalige opvang in ’s-Hertogenbosch en de regio wordt uitgebreid en er volop gevaccineerd wordt, is de verwachting is dat de extra opvangplekken na juli niet meer nodig zijn. De opvangorganisaties, GGD en het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB) denken dat tegen die tijd de situatie weer normaal is. 

De omwonenden zijn met een brief geïnformeerd over de verlenging. De betrokken organisaties zetten zich in om eventuele overlast tot het minimum te beperken. Meldingen van overlast worden zo snel mogelijk opgepakt.