Raadsavond Informeren & Ontmoeten 12 april

8 april 2021
Raadszaal vanaf boven gefotografeerd

Op maandag 12 april 2021 vindt de raadsavond Informeren en Ontmoeten plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties digitaal hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad.

De raad gaat beslissen over

De raad gaat binnenkort beslissen over de volgende onderwerpen. Hier kunt u uw mening over komen geven. Maar u kunt ook uw mening geven over een ander onderwerp dat u belangrijk vindt.

 • uitvoeringskrediet erfgoedwerkplaats;
 • bestemmingsplan Koksteeg ong. Vinkel;
 • bestemmingsplan DPO-leiding Bokhoven;
 • regionale energie strategie RES 1.0;
 • rapport rekenkamercommissie ‘Sturing op jeugdhulp’;
 • gewijzigde gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 2021;
 • eerste wijziging precarioverordening 2021;
 • wijzigen programmabegroting dienstjaar 2021.

Op de website van Raadsinformatie leest u meer over deze onderwerpen. 

Wilt u uw mening geven aan de gemeenteraad?

 • Tijdens de digitale raadsavond vertelt u uw mening aan de raadsleden. Na uw verhaal kunnen de raadsleden u vragen stellen. 
 • U meldt zich hiervoor uiterlijk 24 uur voorafgaand bij de griffie via (073) 615 54 23, via het digitale contactformulier.
 • De digitale raadsavond is bedoeld om te luisteren naar wat u belangrijk vindt. We houden dus geen discussies en debatten.
 • De vergadering wordt live uitgezonden via onze website en YouTube.
 • Kijk voor meer informatie op de pagina Raadsavond of stuur een bericht via het digitale contactformulier.

Hoe gaat het verder?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 19 april besproken tijdens commissie vergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op dinsdag 18 mei waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt.  

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op met de griffie: (073) 615 54 23. Of stuur een e-mail via dit digitale contactformulier